Ir ieraksti, ka ik gadu mainās algu aprēķinu pamatlikmes.


Posteņi

2020

2021

Minimālā alga

430

500

Atvieglojums par apgādībā esošo personu

250

250