Datubāzes lietotāji


       Šajā sarakstā var ievadīt lietotājus, kas strādā ar grāmatvedības datorprogrammu Zalktis un šo datubāzi. Katras firmas datubāzei ir savs lietotāju saraksts. Vispirms tie lietotāji ir jābūt ievadītiem klientu sarakstā ar tipu – darbinieks.

       Ievadot lietotājus, tiem automātiski tiek piešķirtas tiesības lietot šo datubāzi. Jaunam ievadītam lietotājam tiek piešķirta tukša parole. Izejot no šīs datubāzes un jaunam lietotājam ieejot datubāzē ar savu lietotāja vārdu un tukšu paroli, tad vēlams tūlīt caur izvēlni Parametri> Administratora rīki> Paroles maiņa - ievadīt jaunu paroli. Arī jebkurā laikā katrs savs lietotājs, ieejot datubāzē, var cik vien grib bieži savu paroli. Parolē var būt jebkuri cipari un latīņu burti. Nav vēlams ievadīt latviešu specifiskus burtus, piemēram, āķļēūī. Jāuzmana, vai ievadāt ar maziem vai lieliem burtiem. Parole „mazais” un „Mazais” atšķiras.

Ja kāds lietotājs vairs nestrādā pie datubāzes, šo lietotāju var izņemt no lietotāju saraksta.

Pēdējo lietotāju nevar nodzēst no lietotāju saraksta. Vispirms ievada jaunu lietotāju, tad izejiet no datubāzes un jaunais lietotājs ienākot iekšā var noņemt veco lietotāju. Katrai datubāzei var būt vairāki lietotāji bez ierobežojuma. Katrs lietotājs, kas strādā datubāzē un veic visus darbus ar iegrāmatojumiem, ieraksta (log) reģistrā tiek reģistrēti tie lietotāji, kuri veic šīs darbības.