Ar 2020.gadu nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir šāda: 

• 20 % – gada ienākumam līdz 20 004 euro (ienākuma 1.slieksnis); 

• 23 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 euro, bet nepārsniedz 2021.gadā 62 800 euro (ienākuma 2.slieksnis); 

• 31 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 2021.gadā 62 800 euro (ienākuma 3.slieksnis). 


Algas nodokļa likme, kas jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma, ir šāda: 

• 20 % – mēneša ienākumam līdz 1667 euro (ienākuma 1.slieksnis); 

• 23 % – mēneša ienākumam, kas pārsniedz 1667 euro (ienākuma 2.slieksnis). 


Ja cilvēks ienākuma izmaksātājam nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, gūtajam ienākumam tiek piemērota nodokļa likme 23 % apmērā. 

Pamatojoties uz cilvēka rakstveida iesniegumu, ienākuma izmaksātājs gada laikā ir tiesīgs ieturēt nodokli 23 % apmērā arī no ienākumiem, kuriem piemērojama nodokļa likme 20 %. 

Nodokļa likmi 31 % apmērā piemēro rezumējošā kārtībā, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju.