Kases grāmata


       Var izvēlēt kases kontu un laika periodu, lai gūtu pārskatu uz ekrāna. Var arī izdrukāt. Apakšējā malā ir pogas ieņēmumu vai izdevumu ordera sagatavošanai. Nospiežot tās pogas, atvērsies grāmatojuma forma, līdzīga citiem grāmatojumiem. Vēlreiz atceries, katru jaunu sagatavotu orderi var izdrukāt pirms nospiežat pogu SAGLABĀT. Forma ir līdzīga bankas dokumentu formai.