Komunālās saimniecības rēķini


       Dažādi uzņēmumi, piemēram, namīpašnieki, nomas uzņēmumi un kabeļtelevīzijas īpašnieki katru mēnesi sagatavo gandrīz vienāda satura rēķinus. Zalktī esošā komunālās saimniecības rēķinvedība atvieglos to iespēju. Var veidot vairākas rēķinvedības atsevišķām nozarēm.


Klientu sarakstā ievada tos klientus, kuriem ik mēnesi ir jāpiesūta rēķins. Katram klientam var izveidot pakalpojumu aprakstu – kuri jārādās viņam piesūtītos rēķinos. Katram pakalpojumam var norādīt sniegto pakalpojumu laiku no un līdz. Pakalpojumu nosaukumu pēc pievienošanas sarakstam var mainīt. Arī var noteikt, ar kādu PVN likmi apliekams šis pakalpojums. Pēdēja ailē ievada kredīta kontu, uz kuru ieņēmuma kontu grāmato šo ieņēmumu.Atverot tabellapu – aprēķinātie pakalpojumi, tur automātiski aprēķināsies pakalpojumu kopums saskaņā ar pakalpojumu aprakstu. Aprēķinātajos pakalpojumos, vēl var mainīt daudzumu un cenu.


Par katru mēnesi rēķini jāgrāmato tajā  mēnesī, var  pēdējā dienā. Datumu var mainīt, iegrāmatošanas datums ir arī rēķina datums. Rēķinu grāmatošanai pārējie konti ir ievadāmi caur kontējumu shēmām, kas ir pieejams caur administratora rīkiem. Pie saglabāšanas uzreiz parāda izdruku, kuru var izdrukāt.


Komunālās rēķinvedības jau iegrāmatotus rēķinus var apskatīt rēķinu sarakstā. Tie rēķini nav labojami, var nostornēt un vietā saglabāt jaunu rēķinu.