Programmas komplektācija


Zalktis tiek piegādāta pa pastu vai personīgi Aizkraukles birojā pēc avansa rēķina apmaksas ar bankas pārskaitījumu.


Zalktis komplektā galevnā sastāvdaļā ir licence, kas dod licences iegādātājam tiesības lietot Zalkti uz sava datora. Papildus tam tiek nodota pakalpojumu pavadzīme.

Ja klienta par atsevišķu samaksu ir apmaksājis Zalktis instalācijas CD-disku, tas arī tiek nodots kopā ar licenci.

Ir svarīgi nedot citām personām jūsu licencē norādītus datus: licences numuru un licences atslēgu.

Ja nav iegādājis Zalktis instalācijas CD-disku, tad lietotājs var saņemt instalācijas failu caur internetu www.sore.lv


Jauniesācējiem pirms Zalktis iegādes var izmēģināt Zalkti demo versiju uz sava datora uz ierobežotu laiku līdz 3 mēnešiem.  Zalktis mājas lapā www.zalktis.lv ir pieejams Zalktis demo instalētājs. Ar demo versiju izveidots datubāzes fails būs derīgs Zalktis licencētā versijā.


       Lai pasūtītu zalkti, nosūtiet vienkāršotu pieprasījumu uz e-pastu: birojs@zalktis.lv, nosūtot arī minimālos rekvizītus avansa rēķina sagatavošanai. Lūdzu arī norādiet ne tikai juridisko, bet arī pasta adresi ar saņēmēja vai arī saņēmēja pārstāvja nosaukumu, uz kurieni sūtīt licenci.


       Cenrādis ir pieejams Zalktis mājas lapā: http://www.zalktis.lv . Cenrādis var regulāri mainīties pēc SIA Zalktis Programmas ieskatiem.