20.10.2014. izlaistās Zalktis 2014.3.218.v. jaunumi:

-paziņojumā par izmaksām fiziskām personām ir ieviesti jauni kodi 1051, 1052, 3053, 1054, 2054, 2055, 1056.

-ziņās par darba ņēmējiem ir ieviesti jauni kodi 91 un 92, kas būs spēkā no 01.07.2015.

-pirmsdrukas apskatē blakus eksporta iespējām uz dažādiem dokumentu failu formātiem pievienota iespēja izdruku nosūtīt uzreiz pa e-pastu. Lai izmantotu šādu iespēju, vispirms caur galvenajiem parametriem Druka tabellapā ievadiet E-pasta uzstādījumus.

-Bankas dokumentos varēs ieimportēt arī Valsts kases konta xml failu FidaVista formātā.

-Kontu plānā katram grāmatvedības kontam ir jaunas ievades konta īpašības: Konta slēgums (debets, kredīts,debets/kredīts) un Konta Tips (Bilances vai operāciju konts).

-arī veikti dažādi uzlabojumi pēc klientu ieteikumiem.

-klientu saraksta imports no Excel faila.


11.08.2014.izlaistās Zalktis 2014.2.216.v. jaunumi:

-rēķina ievades formā ir iespēja ievadīt biežāk lietoto rēķina dokumentu nosaukumu sarakstu;

-rēķinam var izveidot 3 dažādus bankas rekvizītu variantus:

-PVN deklarācijas pielikumā – PVN1 I.daļā var izveidot kontu piesaisti K kodam par lauksaimniekiem izmaksāto kompensāciju 14%;

-MUN deklarācijā darbinieku izvēles sarakstā ērtākai pārskatāmībai aktīvie darbinieki atzīmēti ar zaļu simbolu un neaktīvie darbinieki – ar baltu simbolu;

izveidota jauna peļņas un zaudējumu aprēķina veidlapa pēc periodu izmaksu metodes, tam ir izdruka un piesaistīto kontu atšifrējumu izdruka;

Importējot Zalktī Zalktis datu failu, izejošie rēķini ieimportēsies kā izejošie rēķini un pārējie grāmatojumi kā parasti grāmatojumi.24.03.2014.izlaistās Zalktis 2014.1.212.v. jaunumi:

-rēķinu sarakstam izvērsta izdruka ar atšifrējumu pa precēm un daudzumiem,

-avansa norēķinu izdruka papildināta ar aili ar unikālo kārtas vai gada kārtas numuru,

-kontu apgrozījumu pārskatā caur rīkjoslu eksportā uz xls iekļauta par klientu reģ.numuru,

-noliktavas krājumu inventarizācijas sarakstā iespēja drukāt arī preces ar 0 atlikumu,

-noliktavas izejošās pavadzīmēs apakšdaļas teksta izdrukā teksta garums paplašināta līdz 1020 zīmēm vai ~10 rindiņām teksta,

-automašīnu ceļazīmēs jauna degviela- gāze,

-Peļnas un zaudējumu aprēķinam ir jauna izdruka – atšifrējuma izdruka,

-bilancei ir jauna izdruka – atšifrējuma izdruka,

-pārskatāmības labā visas zalktis izvēlnes, saistītu ar noliktavu, pakārtota zem jaunā Zalktis izvēlnes “Noliktava”,

-ziņojumam par VSAOI, IIN stundu skaitu pēc jūsu izvēles var  ņemt no algu apŗēķina vai no darba laika tabeles,

-Izveidots jauni pamatdati – projektu saraksts,

-Projekti  piesaistīti rēķiniem, parastiem grāmatojumiem. Atskaites pēc projekta – rēķinu saraksts un hronoloģiskais žurnāls.02.01.2014.izlaistās Zalktis 2013.3.202.v.jaunumi:

Veikti dažādi uzlabojumi pārejai uz pamatvalūtas EUR datubāzēm.

Tas ir pieejams bezmaksas 2013.3.xxx licences turētajiem. 2014.gada janvārī ir paredzēts vēl jauns jauninājums 2013.3.xxx versijas lietotājiem. Lūdzam sekot jauniem rakstiem mūsu mājas lapā www.zalktis.lv. Lai automātiski saņemtu jaunos rakstus pa e-pastu, varat piereģistrēties par jauno rakstu sekotājiem caur izvēlni Follow mūsu mājas lapā apakšā pa labi.