12.11.2015.izlaistās Zalktis 2015.3.232.v.jaunumi:

# jaunums - Universālais rēķins. Universālajā rēķinā varēs ievadīt preces un pakalpojumus ar dažādām PVN likmēm. Ierobežojums ir līdz 3 dažādām PVN likmēm vienā rēķinā;

# papildinājums - vairākiem finanšu pārskatiem, noliktavas atskaitēm un PVN deklarācijas pielikumiem mainīti kopsummu attēlojumi un papildināti ar ātro druku komandpogām;

# izmaiņas - MUN deklarācijas izstrāde nobeigta. To turpmākā izstrāde netiks turrpināta sakarā ar biežām likumdošanas izmaiņām. To aizpilde ir ērtāka tieši VID EDS sistēmā;

# jaunums - bankas dokumentos varēs ieimportēt arī jauno Eiropas vienoto ISO bankas konta failu no Latvijas internetbankām;

# papildinājums - Zalktis papildināts ar jauno kļūdu apstrādes moduli Loupe, kas dos  Zalktis izstrādātājiem labāku sekošanu kļūdām un veikt labojumus Zalktī:

# izmaiņas - Zalktis bāzējas uz Microsoft .NET Framework 4.0 versijas. Atseviškos gadījumos, ja Windowā nav uzstādīta .NET Framework 4.0, automātiski bāzējas uz vecākās - Microsoft .NET framework 3.5 versijas;

# dažādu sīku kļūdu novēršana.


08.07.2015.izlaistās Zalktis 2015.2.228.v.jaunumi:

# papildinājums – hronoloģiskajā žurnālā jauna aile “Projekts”, sarakstā pārskatot ierakstus, viegli atšķirt pēc projekta kodiem;

# papildinājums – izveidota automašīnas ceļazīmju saraksta izdruka;

# papildinājums – avansa norēķinā pārstrādāta dokumenta nosaukuma ievade, varēs izveidot savu dokumentu nosaukumu sarakstu un avansa norēķinā ievada gatavu dokumenta nosaukumu no saraksta;

# jaunums – avansa norēķinā izveidota aile “Projekts”. Katram ievadītam čekam vai citiem dokumentiem varēs piesaistīt projekta kodu;

# papildinājums – darba laika tabeles izdrukā ieveidota kopsummas rindiņa;

# jaunums – ne tikai no FidaVistas, bet arī no Swedbankas internetbankas konta izraksta CSV faila varēs ieimportēt konta izrakstu;

# papildinājums – caur rēķina ievades formu visos izdrukājamos rēķinos un pavadzīmēs vārds euro tiek drukāta slīprakstā;

# papildinājums – bankas dokumentiem un kases orderiem varēs piesaistīt projekta kodu;

# konta apgrozījuma pārskata atlases laukā ir jauna atlase pēc projektu kodiem;

# jaunums – ziņās par darba ņēmējiem ir jauni ziņu kodi 91 un 92.

 

14.01.2015.izlaistās Zalktis 2015.1.222.(+220.)v.jaunumi:

# papildinājums – jaunās VSAOI likmes: pensionāriem 28.70(8.84+19.86) %;

# papildinājums – jaunās VSAOI likmes: izd.p.saņ,invalīdiem spec.pens.s. 31.07%(9.57% + 21.50%); nodarbinātiem soda izcieš.v. 29.63(9.13+20.50)%; pensionāri soda izcieš.v. 24.39(7.51+16.88)%:

# papildināts ziņojums par darba ienākumiem, VSAOI un R.nodevu ar 2 tabellapām par šādām apdrošināto personu grupām: darbinieku soda izciešanas vietā un vecuma pensionāri soda izciešanas vietā ar eksportu uz VID EDS;

# papildinājums – IIN likme 2015.gadam 23%;

# preču un klientu saraksta imports no Excel faila;

# jaunā mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija ar 2015.gadu ar izdruku, bet bez eksporta uz VID EDS. Šobrīd VID EDS pieejams faila apraksts arī nav ieviesis iespēju ieimportēt VID EDS jaunās 2015.gada MUN deklarāciju. Plānots papildu jauninājums, tiklīdz būs zināms MUN deklarācijas eksporta faila apraksts. To jauninājumu varēs saņemt bez maksas šobrīd esošās 2015.1.xxx versijas licenču turētāji. Lūdzu sekot mūsu mājas lapai;

# pārstrādāts datu imports no Tildes formāta xml faila ar precizētu partneru salīdzināšanu ar esošo Zalktis datubāzes partneru datiem;

# uzlabojums – rēķina ievades formā dokumentu nosaukuma izkārtojums pēc lietotāja ieskatiem. Vairs nav obligāts pirmais ieraksts – “rēķins”;

# uzlabojums – atvaļinājuma aprēķina izdrukā varēs mainīt dokumenta nosaukumu no “atvaļinājuma aprēķins” uz “atvaļinājuma kompensācijas aprēķins”;

# rēķina uzstādījumos, e-pasta izsūtīšanas aprakstā var e-pasta tekstam uzlikt dažādus formatējumus ar html tegiem (http:://www.w3schools.com/tags/) piemēri ir doti atsevišķa rakstā par Zalktis 2015.1.222.versiju, links ir apakšā;

# papildinājums – izejošā pavadzīmē, to saglabājot,  notiek kontrole, vai datubāzē jau ir tāds dokuments ar tādu pašu sēriju, numuru un partneri;

# izmaiņas – dažādu kļūdu labošana un stabilitātes uzlabošana.