07.11.2016. izlaistās Zalktis 2016.3.254.v.

# jaunums –  e-vēstuļu izsūtīšanas žurnāls;

# jaunums – pie algu atskaitēm SEB bankai d/algu avansu izmaksu saraksta fails;

# papildinājums – virsgrāmatā, hronoloģiskajā žurnālā, kontu apgrozījumam, klientu apgrozījumiem izdrukās papildus izdrukas datums;

# papildinājumi – algu atskaitēs jauni ienākumu kodi 3057 un 3058.

# Nomainīta noliktavas izejošo dokumentu kontrole uz 3 pozīcijām: bez kontroles, brīdināt un neatļaut grāmatošanu;

# papildinājums – rēķina izdrukas veidlapā Invoice papildināti ar apmaksas termiņu;

# papildinājums – rēķinā iespēja mainīt preču-pakalpojumu ievades sarakstu kārtot pēc 3 pazīmēm.

# veikti vairāki uzlabojumi sistēmas stabilitātes uzlabošanai.


28.08.2016. izlaistās Zalktis 2016.2.248.v.

# uzlabojums – Klientu sarakstam ir pārrakstīts klientu datu eksports un imports. Ar csv faila palīdzību varēs izeksportēt no Zalktis datubāzes uz citu Zalktis datubāzi.

# uzlabojums – PVN deklarācijas pielikuma PVN1 III.daļa papildināta ar darījumu partneru, kuri nav PVN nodokļa maksātāji/nav norādīti PVN reģ.numuri, sagrupēšanu uz rindiņu ar kodu “X”.


05.07.2016. izlaistās Zalktis 2016.2.244.v.

# uzlabojums – pēc datubāžu pievienošanas sarakstam to varēs atvērt bez Zalktis pārstartēšanas

# jaunums – komunālajā rēķinā katram klientam var ievadīt īpašas piezīmes , kas tiek iedrukātas visos tā klienta rēķinos, piemēram līgumu un tās numuru, maksājumu laiki  utt.

# uzlabojums – komunālā rēķina drukā precizēta pakalpojumu sniegšanas datuma druka

# papildinājums – komunālajam rēķina izdrukai var pievienot Logo izdruku

# uzlabojums – no kases izdevumu drukas noņemts pelēks lauks tintes ekonomijai

# papildinājums – iespēja visos noliktavas dokumentos-izejošas pavadzīmēs paraksta daļā automātiski iedrukāt datumu, kas iedrukāsies {Datums} koda vietā

# jaunums- Algu saraksta faila ieimportēšanai SEB ibankā

# uzlabojums – avansa norēķiniem un tās izdrukai vienādota iespēja rādīt unikālo vai gada kārtas numuru, izstādāms caur galvenajiem parametriem

# uzlabojums – vairākos finanšu pārskatos izlabota no PVN reģ. numura uz NMR reģ. numura druka

# uzlabojums – izlabota kļūda PZA (pēc periodu izmaksas metodes) aprēķinā ar apaļošanu

# veikti vairāki uzlabojumi programmas stabilitātei.


30.03.2016.izlaistās Zalktis 2016.1.36.v.jaunumi:

# papildinājums – PVN deklarācijas pielikumam PVN1 I.daļai papaildināts ar kodu R4;

# papildinājums – bankas faila importā iekļauti juani ISO faila formāti.


11.01.2016.izlaistās Zalktis 2016.1.234.v.jaunumi:

# jaunums - e-vēstuļu izsūtīšana no parastiem un universāliem rēķiniem var ne tikai sūtīt tieši uz e-pasta serveri, bet arī caur uz datora esošās Microsoft Outlook 2016 programmu, nav testēta uz vecākām versijām;

# jaunums - hronoloģiskajam žurnālam jauns datu atlases lauks Meklēšana. Varēs atlasīt ierakstus pēc dotās frāzes, kas eksistē dokumenta un klienta nosaukumos, Dokumenta numurā un pamatojuma tekstā;

# papildinājumi - 2016.gada algu aprēķinos jauns neapliekamais minimums par apgādājamiem 175 EUR, iedzīvotāju ienākuma(algas) nodokļa likme 23%, VSAOI likmes pensionāriem 28.75%(8.85+19.90), izdienas pens.saņ., invalīd.-v.spec.pens.saņ. 31.08%(9.57+21.51), nodarbinātiem soda izcieš.vietās 29.05%(8.95+20.10), pensionāriem soda izcieš.vietās - 23.86%(7.35+16.51);

#izmaiņas - nomainīts VID EDS faila "Paziņojums par fiziskām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums)" formāts;

# izmaiņas - darbinieku kartītēs profesiju kodus varēs brīvi ievadīt;

# papildinājumi - noliktavas atskaitei "Inventarizācijas saraksts" papildināts ar ātrās drukas komandpogu, un jaunām 2 datu atlases kritērijiem "Projekts" un "Aģents";

# papildinājumi - inventarizācijas akta izdrukā var nomainīt preču koda aili pret svītrkodu aili. Izvēle uzstādama caur uzstādījumiem.