16.01.2017. izlaistās Zalktis 2017.1.256.v.

# jaunums – lietotāja norādītās mapēs var saglabāt rezerves db failus;

# jaunums – pasūtījumu imports no EdiSoft sistēmas;

# jaunumi – jaunie neapliekamie minimumi: 2017.g.-60€, 2018.g.-40€, 2019.g.-20€, no 2020.g.-0€;

# papildinājumi – darba laika tabeles un darba algas aprēķina ekrānformām pievienotas kopsummu ailes;

# jaunumi – jaunās 2017.g. VSAOI likmes: pensionāriem 29,73(9,16+20,57)%, pensionāriem-izd.pens.saņēmējiem 31,57(9,72+21,85)%, nodarbinātiem soda izciešanas vietās 28,74(8,85+19,89)%, pensionāriem soda izciešanas vietās 24,54(7,56+16,98)%,

# papildinājumi – darbinieku kartītēs sarakstā var ielādēt visus darbiniekus vai tikai aktīvos darbiniekus,

# izmaiņas – jaun0s datubāzes failos grāmatvedības kontu plāni papildināti ar biežāk lietotiem 8 grupas kontiem;

# klientu informācijā papildināti ar jaunu lauku ILN (Individuālais lokācijas numurs) jeb GLN (apraksts internetā: http://www.gs1.org/gln). Ja nelieto datu importu no EdiSoft, tad  ILN lauku var neaizpildīt.

Līdz janvāra beigām tiks papildināti ar jaunām biedrības un uzņēmumu gada pārskatiem. Šīs jaunās versijas Zalktis lietotāji varēs vēlreiz uzinstalēt ar tiem jauniem gada pārskatiem bez maksas.


20.06.2017.izlaistās Zalktis 2017.2.262. versija:

Šajā versijā ir iekļauti sekojoši papildinājumi un izmaiņas:
# noliktavas preču un pakalpojumu sarakstā ieviesta meklēšanas iespēja pēc pilnas vai daļējas preču koda vai nosaukuma;
# noliktavas dokumentiem – izejošām pavadzīmēm katrai preču rindiņai var ievadīt piezīmes, tās parādīsies hronoloģiskajā žurnālā;
# Recepšu sarakstā receptes varēs kopēt:
# izveidots PVN uzskaites žurnāls IIN maksātājiem, kas apstiprinātas ar 03.01.2013.MK Noteikumiem Nr. 17;
# programmatūrai nomainīti izdruku ģeneratoru un datubāzes vadības dzinēju izpildāmfaili uz jaunām versijām;
# ieviests jauns Swedbankas konta izraksta CSV faila formāta imports;
# pēc klientu ieteikumiem dažādu problēmu novēršana un uzlabojumi.


03.07.2017. izlaistās Zalktis 2017.2.264. versija:

#Ieveidots jauns darba ņēmēju ziņu kods 26

#jaunas VSAOI likmes: 26.84 % valdes loceklim, 24.54 % valdes loceklim-pensionāram

#ar 29.06.2017. VID EDS sistēmas jauno failu struktūru ikmēneša ziņojumam par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.
Šī versija ir bezmaksas tikai pēdējiem Zalktis versijas 2017.2.262., kura bija iznākusi 2017.gada 19.jūnijā, lietotājiem. 


29.10.2017. izlaistās Zalktis 2017.3.268.versija:

Šajā versijā pamatā ieviesta dažādi lietotāju ieteikumi un uzlabota ātrdarbība.
#Iestrādāts Swedbankas bankas konta izraksta importa fails CSV faila veidā 3.vairants. Fiziskās personas – saimnieciskās darbība sveicēji tad varēs ieimportēt Zalktī bankas konta izrakstu CSV failā. 

#noliktavas ienākošai pavadzīmei izstrādāta izdrukas pavadzīme, kurā varēs uzrādīt arī 2 valūtās. 

#gan izejošā pavadzīmē, gan izejošos rēķinos varēs ievadīt arī 100% atlaidi preču cenai (līdz šīm bija maksimāli 99%). 

#PVN deklarācijā ieviesti jauni kodi: R7 – metālizstrādājumiem un R8 – sadzīves elektroprecēm. Šiem kodiem varēs piesaistīt attiecīgos PVN kontus automātiskai PVN1 I.daļas aizpildei. 

#sagatavojot jaunu avansa norēķinu, tiek uzrādīti tikai aktīvie darbinieki. 

#Rēķinos un universālos rēķinos tiek saglabāti arī izvēlētais bankas rekvizītu variants.