2019.gada Zalktis izmaiņas


2019.gada 30.decembrī tika izlaista Zalktis 2019.3.336.versija. Iekļautas sekojošas izmaiņas:
#jauna iespēja masveidā nodzēst nekontētos bankas dokumentus;
#jauna iespēja kontēt bankas ierakstus, kur par dokumenta numuru var izmantot bankas references (ID), MU Nr vai pašu izveidotu numuru (piemēram Konta izraksts Nr.12).
#izlabota kļūda CostPocket ieraksutu grāmatošanā.
Visi Zalktis versijas 2019.3.326.-334. programmas tiek pašatjauninātas uz 2019.3.336.versiju. Pašatjaunināšanu var atteikt, tad var vēlāk manuāli uzinstalēt no www.sore.lv2019.gada 07.oktobrī tika izlaista Zalktis 2019.3.326. versija. Komunālos rēķinos ieveidota iespēja izdrukāt Maxima veikalu tīkla svītrkodus, lai rēķinu saņēmēji maksājumu veikšanai var izmantot Maxima veikalu kases. Iestrādāta SEB bankas papildu jaunā formāta csv faila pieņemšana. Zalktī iestrādāta automātiskā pašatjaunināšanas iespēja licences darbības zonas ietvaros. Piemēram, ja ir licence uz 2019.3.xxx Zalktis versiju un esat uzinstalējis 2019.3.326. versiju, tad Zalktis jums automātiski piedāvās uzinstalēt 2019.3.328, 2019.3.330 vai 2019.3.332 starpversijas, bet ne nākošās 2020.1.xxx versijas, jo tās licence ir jāiegādājas. Zalktī iestrādāta digitalizēto čeku faila ieimportēšana uz avansa norēķiniem. Plašāka informācija mājas lapā šeit: Costpocket. Varēsiet čekus skanēt ar Costpocket aplikāciju uz viedtelefoniem un nodot tos gramatvedībai datus ar faila palīdzību.2019.gada 22.jūlijā ir iznācis Zalktis 2019.2.322.versija. 

Veikti labojumi autoratlīdzību izmaksu labošanas iespējā. Rēķinu saraksts papildināts ar izdruku ar apmaksas termiņu aili.
Iesaku līdzšinējiem 2019.2.320.versijas lietotājiem to uzinstalēt bez maksas.2019.gada 01.jūlijā tika izlaista Zalktis 2019.2.320.versija. 

Veiktas dažādas Zalktis uzlabošanas. Zalktī IIN nodokļu maksātājiem saimniecisko darījumu žurnālos un MUN maksātāju žurnālos tiek iedrukāti grāmatojumu unikālos numurus. Rēķinos ievadītie maksājumu termiņi parādās ne tikai uz rēķiniem un hronoloģiskā žurnāla eksportā, bet arī rēķinu sarakstā vieglākai kontrolei un pārskatīšanai. Uzlabota PVN deklarācijas aprēķināšana: PVN deklarācijas pielikuma PVN1 III.daļā katram ierakstam tiek noteikti pareizi dokumentu kodi, nosakot pēc dokumentu nosaukuma vai pēc dokumentu tipa. Piemēram, bankas dokumenti un MU tiek noteikti ar kodu 3 (bezskaidras naudas maksājuma dokuments). Tagad klientu sarakstā darbiniekiem var ievadīt atzīmi, vai viņš arī ir autoratlīdzību maksātājs. Tas palīdzēs saīsināt autoratlīdzību maksātāju sarakstu ātrākai ikmēneša autoratlīdzību izmaksu sagatavošanai. Lielākais jaunums ir tas, ka grāmatojumus, rēķinus, noliktavas dokumentus un biezāk lietojamos grāmatvedības reģistrus un žurnālus varēs atvērt 1 vai vairākos logos. Piemēram, varēs atvērt 2 vai vairākas reizes izejošos rēķinus un tos var paralēli aizpildīt uz Zalktis 1 darbavirsmas.2019.gada 17.jūnijā tika izlaista Zalktis 2019.1.318. versija. 

Lietotāji, kuriem ir šā gada izdotās licences ar datumu līdz šodienai un lieto Zalktis 2019.1.308 – 2019.1.316.versijas, var bezmaksas uzstādīt šo jaunāko versiju.
Šajā versijā ir novērstas dažādas nepilnības. Invoice izdrukā ir izveidota parakstu zona, kuru Zalktis lietotāji var aizpildīt ar saviem, nepieciešamiem datiem un parakstiem.
Jāņem vērā, ka tā ir pēdējā versija, kas strādās uz novecojošās Windows XP !2019.gada 04.februārī izlaista Zalktis 2019.1.310.versija. 

Šajā versijā tagad ir visas algu nodokļu un VSAOI likmes 2019.gada algu aprēķiniem. Rēķina izdrukas veidlapas apakšējā teksta laukums tiek palielināts un rodas iespēja ievadīt garus tekstus šajā laukumā līdz 510 zīmēm. Nodokļu un finanšu pārskatu sarakstam uzlabota pārskatāmība, parādot tikai aktuālos pārskatus, bet saglabāta iespēja arī vecos pārskatus izmantot. PVN deklarācijas PVN1 III.daļā nomainīta un izlabota informācijas parādīšana par 48.2. rindas summām. PVN deklarācijas pielikumos, PVN1 I. un III.daļās visiem ierakstiem, ja to dokumentu nosaukumā ir vārds čeks vai kvīts, tiek piešķirti dokumentu kodi 2. Pārstrādāta importēšana no StoraHouse sistēmas sakarā ar importa datu izmaiņām. Šo Zalktis versiju var lietot bez maksas līdzšinējie Zalktis versijas 2019.1.306 un 2019.1.308. versijas lietotāji.2019.gada 7.janvārī izlaista Zalktis 2019.1.308. versija.

Informējam, ka Zalktis versija 2019.1.xxx (jebkurš cipars x vietā)  būs pēdējā, kas strādās uz novecojošās Windows XP un Windows 2003 sistēmas. Microsoft pārtrauc atbalstu datoriem, kuriem ir instalēta operētājsistēma Windows XP un 2003, sākot ar 08.04.2014., un Windows Vista – 11.04.2017.
Iestrādāts jauns 2019.g. neapliekamais minimums par apgādājamiem 230€. Iestrādāts Darba algu sarakstu tīrais datu eksports uz Excel failu. Iestrādāts pamatlīdzekļu pārskatu tīrais datu eksports uz Excel failu. Darba laika uzskaites tabelē, pievienojot darbiniekus, varēs redzēt, kādi darbinieki ir atlikuši un nav vēl pievienoti, kā arī neļaus atkārtoti piesaistīt darbinieku, tādējādi samazinot kļūdas darba laika uzskaites tabeles sagatavošanā. Pie algas atskaitēm esošā atskaite “Paziņojums par fiziskām personām izmaksātām summām (kopsavilkums)” tika papildināta ar iespēju sagatavot ikmēneša ziņojumu par ieturēto algas nodokli no autoratlīdzības izmaksām.
Šobrīd, 07.01.2019., LR valdība vēl nav izziņojusi un nav vēl zināmas VSAOI likmes 2019.gadam. Sakarā ar to Zalktim būs vēl jauns nākamais jauninājums (janvārī ?) bez maksas 2019.gada janvāra licenču turētājiem, un tas iznāks tad, kad būs izziņotas jaunās VSAOI likmes. Nākamajā jauninājumā tiks iekļautas jaunās 2019.gada VSAOI likmes un 2 jaunas iespējas, par kurām būs informācija nākamajā rakstā.