2020.gada Zalktis izmaiņas2020.gada 02.janvārī tika izlaista Zalktis 2020.1.340.versija

Iekļautas sekojošas izmaiņas:
# jaunā PVN deklarācija, kas ir spēkā no 2020.gada. No tās pielikuma - PVN1 I.daļas  izņemti R8 un R9 kodi. Pielikumam PVN2 pievienoti jauni kodi N, E1, E2, E3, E4 un jauna aile aizvietojošo personu PVN reģ.Nr ievadei, kad pielieto E3 un E4 pazīmes;
# Jauns neapliekamais minimums par apgādājamiem 250 EUR/mēnesī par katru apgādājamo;
# Veiktas nelielas izmaiņas darbinieku karītē, lai būtu iespējams izlabot ierakstus par prognozētiem neapliekamiem minimumiem;
# veikti citi uzlabojumi ātrdarbībai.


2020.gada 16.aprīlī tika izlaista Zalktis 2020.1.344.versija

# jauns kods darba laika tabelē: DP-Dīkstāves pabalsts

# izlabota kļūda bankas konta izrakstu faila nolasīšanā;

# citi sistēmas uzlabojumi


2020.gada 26.maijā tika izlaista Zalktis 2020.1.346.versija
# precizēts no bankas konta izraksta FidaVista faila ieraksta datums banku karšu darījumiem;
# PVN deklarācijas pielikumam - PVN1 III.daļai precizēta X koda rindiņas aprēkināšana;
# vairāki labojumi pēc klientu ieteikumiem.

Zalktis 2020.1.340., 342, 344. versijas tiek automātiski pašatjauninātas uz šo jauno versiju bez papildu maksas.
2020.gada novembrī Zalktī ar versiju 2020.3.xxx vairs nevarēs uzstādīt uz Windows Vista. 
Turpinām atbalstu lietot Zalkti uz Windows 7, 8.1 un 10, kā arī uz Windows serveriem 2012 R2 - 2019.

2020.gada 01.jūlijā tika izlaista Zalktis 2020.2.348. versija

2020,gada 1.jūlijā ir iznācis Zalktis šāgada 2.jauninājums - 2020,2.348.versija. Šajā jauninājumā ir 2 jaunās iespējas:

# Rēķinu xml datu faila imports no www.tavirekini.lv sistēmas. 
# Saņemto maksājumu piesaistīšana pie rēķiniem un pavadzīmēm. Tas pievienots pie universālā rēķina. Rēķinam var piesaistīt attiecīgos maksājumus un ir iespēja to maksājumu sarakstu iekļaut rēķina izdrukā. Vasaras periodā šim 2.jauninājumam būs papildu automātiskie uzlabojumi, kuros tāda maksājumu piesaiste tika pievienota arī parastam rēķiniem un noliktavas dokumentam - izejošām pavadzīmēm.  Maksājumu piesasitē netiek piesaistīti nekādi saskares konti. Tāda maksājumu piesaiste neieteikmē grāmatvedības kontu atlikumus. Vienkārša piesaiste tikai sasaistīta caur klientu.  Tāda jaunā iespēja būs vienkāršāka lietošana nekā ar līdzšinējo apmaksas kontroli. Detaizēts apraksts būs mūsu mājas lapā un arī tuvākās 2 dienās tiks izsūtīta pa e-pastu. tiem, kuri pierakstīti jaunu ziņu saņemšanai. 
Arī ir veikti citi mzāki dažādi uzlabojumi.

2020,gada 22.jūlijā tika izlaista Zalktis 2020.2.350..
# e-pasta sūtījumu uzlabošana ar jaunākas SSL/TLS versijas drošības protokoliem;
# iekļautas VID EDS 22.07.2020. veiktās izmaiņas ar "PVN taksācijas perioda deklarācija" jaunās versijas "DokPVNv6_XML_A" xml faila formātu;
# iekļautas VID EDS 22.07.2020. veiktās izmaiņas ar "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī" jaunās versijas "DOKDDZV3_XML_A" xml faila formātu. 


2020.gada 27.oktobrī tika izlaista Zalktis 2020.2.354.
#pārstrādāta datubāžu lietotāju, tās lomu ievade, lietotāju darbības uzskaite. Līdzšinējā lietotāju uzskaite bija sasaistīta ar darbiniekiem klientu sarakstā. Šoreiz lietotājiem izveidota atsevišķa uzskaite.


2020.gada 03.novembrī tika izlaista Zalktis 2020.2.360.

# veikti dažādi lietotāju ieteiktie labojumi.

Šī ir pēdējā versija, kas darbojas uz novecojošas Windows VISTA versijas.