2020.gada Zalktis izmaiņas2020.gada 02.janvārī tika izlaista Zalktis 2020.1.340.versija.

Iekļautas sekojošas izmaiņas:
# jaunā PVN deklarācija, kas ir spēkā no 2020.gada. No tās pielikuma - PVN1 I.daļas  izņemti R8 un R9 kodi. Pielikumam PVN2 pievienoti jauni kodi N, E1, E2, E3, E4 un jauna aile aizvietojošo personu PVN reģ.Nr ievadei, kad pielieto E3 un E4 pazīmes;
# Jauns neapliekamais minimums par apgādājamiem 250 EUR/mēnesī par katru apgādājamo;
# Veiktas nelielas izmaiņas darbinieku karītē, lai būtu iespējams izlabot ierakstus par prognozētiem neapliekamiem minimumiem;
# veikti citi uzlabojumi ātrdarbībai.