2021.gada Zalktis izmaiņas2020.gada 29.decembrī tika izlaista Zalktis 2021.1.370.versija

Iekļautas sekojošas izmaiņas:
# jauns ziņojums par VSAOI par 2020.gada decembri, kas jāiesniedz VID EDS līdz 2021.gada 17.janvārim;
# Pie darba algu atskaitēm pievienota iespēja no algu aprēķina datiem izveidot maksājumu sarakstu ISO 20022 formāta xml ziņojumfailā iesniegšanai visām i-bankām algu vai avansu pārskaitījumiem;
# iestrādātās jaunās VSAOI likmes par 2021.gadu2021.gada 29.janvārī iznākusi jaunā 2021.1.372.versija.
Iekļauti uzlabojumi:
# Jaunais VSAOI darba devēja ziņojums, kas ir spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. Arī pārstrādāts ziņojuma eksporta fails iesniegšanai VID EDS;
# Jaunā PVN deklarācija, kas spēkā ar 2021.gada janvārī. Arī pārstrādāts PVN deklarācijas eksporta fails uz VID EDS;
# uzlabota datu ielase no Luminor un PaySera bankas konta pārskata xml failiem;
# dažādu sistēmas procesu uzlabošana un dažu formu dizaina uzlabošana.2021.gada 08.februārī iznākusi jaunā 2021.1.374.versija.
Iekļauti uzlabojumi:
# Izlabots VSAOI darba devēja ziņojums, kas ir spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. Tika precizēta informācija par atbrīvotiem darbiniekiem.
# izlabotas citas nenozīmīgas kļūdas.2021.gada 9.aprīlī tika izlaista Zalktis 2021.1.380.versija. 
# Ar 2021.gada 01.aprīli VID EDS ieviesa jaunu xml faila formātu ziņojumam par izmaksām fiziskām personām (kopsavilkums) un tas jau iestrādāts šajā versijā.
# Izveidots jauns un pārskatamāks darba algu aprēķinu saraksta izdruka.
# Novērsta kļūda, saglabājot slimības lapas datus. 2021.gada 6.maijā tika izlaista Zalktis 2021.1.382.versija.
# Iestrādāts tiešais datu apmaiņas kanāls ar mazumtirdzniecības vadības sistēmu Resico. Realizācijas rēķinu importēšana. Apraksts te: https://help.zalktis.lv/ImportsnoResicosistemas.html
Resico sistēmas mājas lapa: https://www.resico.lv
# Novērsta kļūda saistībā ar klientu kartītes struktūrvienību saraksta ielādi.

2021.gada 19.jūnijā ir iznākusi jaunā Zalktis 2021.1.384. versija.
Iekļauti uzlabojumi:
# Iestrādāta rēķinu datu importa iespēja no Mozello sistēmas ar paplašinātiem datiem;
# Iestrādāta jauna rēķinu izdrukas veidlapa angļu valodā.

2021.gada 06.jūlijā ir iznākusi jaunā Zalktis 2021.1.388. versija.
Šī versija nebija paredzēta un tika ātri sagatavota, lai novērstu 2 kļūdas:
# Rēķina izveidē  atsevišķos gadījumos apgrūtināta klientu izvēle no saraksta, izlabota izvēle;
# Pievienojoties datubāzei, atsevišķos gadījumos bez iemesla tika atteikta pievienošanās datubāzei, izlabota pieslēgšanās.

2021.gada 12.jūlijā ir iznākusi jaunā Zalktis 2021.2.390. versija.
Šodienas jauninājumā ir 2 jaunas iespējas:
# Ieimportētajā bankas izrakstā var iezīmēt vairākus maksājumus un tad ar 1 klikšķi var iegrāmatot ar vienādu grāmatojumu. Tas noderīgi, lai sagrāmatotu bankas dokumentus, saņemtos maksājumus par precēm;
# Iestrādāta iespēja ieimportēt no CostPocket saņemtos failus, kuri bija sagatavoti, digitalizējot rēķinus.  Izmantotais faila formāts - Igaunijas e-invoice 1.2 versija.


2021.gada 02.augustā ir iznākusi Zalktis 2021.2.392. versija.
Šajā versijā:
#Autoratlīdzību aprēķinu sarakstā var pievienot jauno aprēķinu veidu, kuru nosaka LR likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejos noteikumu 163.-171.punkti. Ieviests jaunais 1061 kods autoratlīdzību aprēķinam un atskaitei VID EDS par jauno autoratlīdzības aprēķinu 2021.gada 2.pusgadā, ja tās saņēmējs nav reģistrējis VID savu saimniecisko darbību. Arī ir iespēja aprēķināt pa vecam ar IIN atskaites kodu 1003, ja autoratlīdzības līgumi bija noslēgti līdz 2020.gada beigām. Šie abi aprēķini ir spēkā līdz  2021.gada beigām.
# Veikti uzlabojumi un labojumi, apstrādājot ieimportēto bankas konta izrakstu;
# Veikti uzlabojumi, ieimportējot no CostPocket  saņemtos failus, kuri bija sagatavoti, digitalizējot rēķinus.
# Labotas dažādas kļūdas pēc lietotāju ziņojumiem un ieteikumiem

2021.gada 27.septembrī ir iznākusi jaunā Zalktis 2021.2.398.versija.
Salīdzinot ar iepriekšējo 2021.2.392.v. šajā versijā:
# uzlabojums CostPocket digitalizēto rēķinu xml faila ieimportēšanai, iekļaujot arī rēķinus bez PVN summām. Arī veikti papildu precizējumi;
# Veikti uzlabojumi importam no TaviRēķini.lv uzlabojot algoritmu partnera noteikšanai;
# banku saraksts papildinājums;
# papildinājums ar salīdzināšanas aktu angļu valodā;
# Labotas dažādas kļūdas pēc lietotāju ziņojumiem un ieteikumiem.

2021.gada 27.oktobrī ir iznākusi jaunā Zalktis 2021.3.402. versija.
Šodienas jauninājumā ir jaunas iespējas:
# jebkurš lietotājs varēs automātiski atjaunot aizmirsto paroli, ar kuru ielogojas Zalktis datubāzēs. Ielogošanas formas apakšā būs links: "Aizmirsāt paroli?" Ar šī linka palīdzību varēs saņemt pagaidu paroli, kuru izsūtīs uz lietotāja e-pasta adresi. Ar šo lietotāja pagaidu paroli dienas laikā ielogojas Zalktis datubāzē un nomaina uz savu pastāvīgu paroli;
# darba laika tabelē nostrādātās stundas var ievadīt ar stundu daļām, līdz 1 ciparam aiz komata;
# PVN deklarācijas pielikuma PVN1 I.daļā precizēti algoritmi, ka grupējot summas ņem vērā konkrēto robežsummu, piemēram 150 €, ne tikai pozitīvo skaitli bet arī negatīvo skaitli. Tas praktiski attiecas vairāk uz kredītrēķiniem ar mīnusa zīmi un nepieciešams tos atšifrēt pa atsevišķām rindiņām;
# universālā rēķina izdrukās pie galīgām summām pievienotas vēl 2 rindiņās par saņemto avansa maksājuma summu un ar summu apmaksai, ja ir piesaistīti veiktie maksājumi;
# komunālos rēķinus varēs arī drukāšanas vietā izsūtīt pa e-pastu.

2021.gada 13.decembrī ir iznākusi jaunā Zalktis 2021.3.404. versija.
Šodienas jauninājumā ir jaunas iespējas:
# Noliktavas uzskaitē katrai precei vai pakalpojumam var iestatīt noliktavas atlikuma minimālo daudzumu.  Ikdienā, kontrolējot ar noliktavas uzskaiti, var noteikt, kurām precēm vai pakalpojumiem atlikumi ir zemāki par jūsu noteikto;
# izveidota rēķinu importa iespēja no PayTraq.com sistēmas. Var ieimportēt kā rēķinu. Jaunums ar šo brīdi, ir iespējams piesaistīt ieimportētiem rēķiniem arī linku uz rēķina izdruku PayTraq sistēmā. Zalktī varēs PayTraq rēķinus atvērt tieši no programmas Zalktis;
# parastam rēķinam parakstu daļā var pievienot noteiktā laukumā bildi. Piemēram, pievienot zīmoga bildi ar brīdinājumu, ka apmaksas kontrole var tikt nodota parādu piedzinēju firmām;
# uzlabota norēķinu salīdzināšanas akta tekstu aizpilde. Akta parakstītājs vienmēr ir tas lietotājs, kas sagatavoja šo aktu un nebūs piesaistīts uzņēmuma vadītājam