2022.gada 02.janvārī tika izlaista Zalktis 2022.1.388.versija

Iekļautas sekojošas izmaiņas: