2023.gada 02.janvārī tika izlaista Zalktis 2023.1.388.versija

Iekļautas sekojošas izmaiņas: