Apmaksas kontroles saraksts


Ja grāmatvedības darbā debitoru un kreditoru kontrolei nav parocīgas atskaites par katru klientu Klienta apgrozījumi, tad var izmantot citādāku, Zalktī pieejamu piegādes vai saņemšanas dokumentu apmaksas kontroli – apmaksas dokumentu kontroles sarakstu. Tādu atskaiti ir izmantojams, ja jūsu uzņēmuma specifiska ir regulāra vairāku parāda dokumentu apmaksa ar 1 apmaksas dokumentu.

       Kontroli var veikt pa debitoru , kreditoru kontiem, piemēram pa kontiem 2310, 5310.

       Apmaksas kontroles lietošana nav obligāta. Tās lietošana/nelietošana neietekmē grāmatvedības kontu / virsgrāmatas kontu atlikumus.

Tās būtība ir vienkārša, ka apmaksa tiek kontrolēta, katrā norēķinu kontā pa klientiem sasaistot debeta un kredīta dokumentus, ka apmaksātu. Sasaistes operācijas tiek veiktas jau iegrāmatotiem dokumentiem. Sasaistes dati datubāzē tiek uzglabāta atsevišķi no grāmatojumiem. Sasaistes nemaina grāmatojuma datus. Ja sasaista grāmatojumus un pēc tam labo grāmatojumus, tad zalktis automātiski nodzēs visas sasaistes ar šo laboto grāmatojumu. Varat jebkurā laikā sasaistīt un nodzēst sasaiti pa grāmatojumam.

Apmaksas dokumentu kontroles saraksta forma izskatās šāda:

Lai veiktu darbības, vispirms izvēlē kontu, klientu un laika periodu, lai tajos noradītajos robežās veiktu darbības ar dokumentu sasaiti.

Lai veiktu sasaiti, jāizvēlē viens debeta dokuments un otrajā tabulā vienu kredīta dokumentu un nospied taustiņu Sasaistīt iezīmētus debeta un kredīta dokumentus. Tiek sasaistīti par mazāko summu no tiem abiem dokumentiem. Katrai debeta vai kredīta dokumentam var piesaistīt vairākus pretējās puses dokumentus, līdz izmantosies visa dokumenta summa. Kad visa dokumenta summa ir izmantota sasaistē, tad tās summas aizkrāsosies zaļā krāsā.

       Var izdrukāt apmaksas dokumentu kontroles sarakstu. Izdruka izskatās savādāk nekā uz formas. Izdrukā pēc atlases kritērijiem atlasītiem vienas puses (debeta vai kredīta pēc izvēles) dokumentiem tiek piesaistīti visi neatkarīgi no datuma otrās puses dokumenti par sasaistītām summām. Dažiem dokumentiem var nebūt sasaitīti dokumenti, kurus nesasaistījāt, tad tie ir neapmaksātie dokumenti (nesaņemtas preces atkarībā no konta tipa).