Vispirms algu aprēķināšanas vajadzībām darbinieki pievienojami klientu sarakstā ar TIPU – DARBINIEKS.

Turpat klientu sarakstā aizpildiet darbiniekam nepieciešamos datus, arī adreses laukus un bankas rekvizītu lauku, ja vēlies sagatavot izmaksājamo algu faila iesniegšanu internetbankā.

Pēc tam katrs šāds ievadīts darbinieks parādīsies ar algu saistītos datos: darbinieku sarakstos, darba laika sastādīšanā un darba algas aprēķinos un izdrukājamās ilgglabājamās darbinieku kartītēs un algu atskaišu eksportos uz VID EDS:Aizpildes lauki:

Personas veids - var būt gan juridiskā persona, fiziskā persona un darbinieks. Darba algu aprēķinu vajadzībām šajā laukā darbiniekiem ievada vērtību "Darbinieks";

Vārds, uzvārds - tajās ievada darbinieka vārdu un uzvārdu;

Rezidences valsts - norāda valsti, kurā darbinieks pastāvīgi dzīvo un pats vai darba devējs par viņu maksā sociālo apdrošināšanu (kā Latvijā darba ņemējs un darba devējs par viņu maksā VSAOI);

Piezīmes - ievada noderīgas piezīmes par darbinieku;

Aktīvs - atzīmē ar ķeski, lai darbinieks būtu redzams un ievadāms darba laika uzskaitēs un darba algu aprēķinos;

Personas kods - ievadiet darbinieka personas kodu;

PVN reģ. Nr. - ievadiet, ja darbinieks ir PVN maksātājs, bet ja nē, tad atstājiet lauku tukšu;

ILN Nr. - nav obligāti jāievada, ievadiet, ja ir individuālais lokācijas numurs jeb GLN-Global Location number. Tas ir starptautiski lietojams, apraksts intenretā: www.gs1.org/gln


Apakšējā daļā ir 3 tabellapas.

Tabellapā "Adrese" ievadiet darbinieka adresi, e-pastu, telefonu un faksa numurus ja ir.

Tabellapā "Banka" ievadiet darbiieka konta numuru un banku. Var neievadīt.

Tabellapā "Citi" ievadiet darbinieka pases vai personas apliecības numuru, kas nepieciešams kases orderu izpildīšanai. Var neievadīt.


Pabeidzot klienta kartītes aizpildi ar darbinieka informāciju, nospiediet koamndpogu "Saglabāt", lai saglabājas ievadītā informācija.

Tikai tad šis darbinieks parādīsies visos darba laika tabelēs, darba aalgu aprēķinā, un to atskaitēs.Zalktī, caur izvēlni Alga > Darbinieku kartītes var atvērt darbinieku kartītes, tās izskats pievienots pielikumā:Labajā pusē ir darbinieku saraksts, izvēloties katru no tiem ar peles klikšķi, tad labajā pusē vairākās tabellapās var apskatīt katra izvēlētā darbinieka informāciju, kas saistīta ar algu aprēķinu.

Tabellapā "Pamatdati" ir dažādi darbinieka pamata dati. Ja darbiniekam rēķina mēnešalgu, tad jāievada mēnešalga. Ja rēķina tikai par darba stundām, tad jāievada darba stundu apmaksas likme.

Tabellapā "Notikumi" Notikumu sarakstā var ievadīt notikumus par darbiniekus, piemēram, pieņemts darbā, atbrīvots no darba un dažādi citi notikumi, un ir jāievada notikuma kodi.

Tabellapā "Atvaļinājumi" var ievadīt uzkrājošā sarakstā informāciju par piešķirtiem atvaļinājumiem. Turpat var uzdot aprēķināt atvaļinājuma naudu dartbiniekiem ar mēnešalgu. Summēta darba apmaksā un citos veidos, aprēķins var nebūt pareizs un varat droši izlabot summas no klaviatūras. Pievienoti atvaļinājumu sarakstu un atvaļinājuma aprēķinu bildes.

Atvaļinājuma aprēķinu ir nepieciešams pievienot pie rīkojuma par atvaļinājuma piešķiršanu.

Pamatojoties uz aprēķinu, varat aprēķināto atvaļinājuma summu ierakstīt algu aprēķinu sarakstos.


Darbinieka kartītes tabellapā "Algas nod.grāmatiņa" uzkrājošā sarakstā var uzkrāt informāciju par iesniegto algas nodokļa grāmatiņas laika periodiem. Bildes pievienotas:

Kā redzams bildē, ja ir, jāievada nodokļu grāmatiņas dati. Ļoti svarīgi, ja darbinieks ir iesniedzis iesniegumu par to, ka vēlās 20% vietā maksāt tikai 23% algas nodokli, tad atzīmējiet laukā "Iesniegums atbrīvoš. no 20%", ka iesniegums ir iesniegts. Parasti nav iesniegts. Arī jāievada vai darbinieks ir poltiski represētā pesona, vai ir invaliditātes grupa un arī var ievadīt apgādājamo skaitu, ja ir.

Apakšējā daļā, algas grāmatiņas iesniegšanas periodu sarakstā jāievada iesniegto algas nodokļu grāmatiņu iesniegšanas fakti. Ja nav zināms kad beigsies periods, tad jāatķeskē Līdz datums, kas bildē atzīmēts ar sarkanu aplīti.


Tabellapā "Prognozētais neapliek.minimums" jāievada neapliekamais minimums, kuru informāciju iegūsiet VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Tabellapā "VSAOI statuss" jāievada VSAOI statuss, piemēram "Vispārējā likme", "POensionārs" vai cits statuss. No ta atkarīga VSAOI likmes pareiza uzrādīšana algu aprēķinā.


Kad darbinieku kartītes ir aizpildītas, tad varat veikt algu aprēķinu, kur nepieciešamos datus programma paņems no aizpildītas darbinieku kartītes.