Dokumentu autonumurācija


       Bieži vien saskaņā ar katra uzņēmuma iekšējās uzskaites kārtību dokumentu numerācija ir atšķirīga no vispārpieņemtās metodes, dokumentu numurēšana ar skaiti katru gadu no 1.

       Zalktī parametros var uzdot savu dokumentu numurēšanas kārtību. Numurs sastāv no 3 daļām. Pirmā un trešā daļa ir nemainīga, var saturēt no jebkādiem simboliem. Otrā daļa ir mainīga un ar katru numurēšanu mainās pa 1. Arī tās garumu var uzdot. Piemēram, ja numurs ir viens un garums ir pieci, tad izskats ir 00001.  Arī var uzdot numurēšanu līdz noteiktam numuram. Piemēram VID izsniedz pavadzīmju numurus noteiktas robežās. Ierakstot max vērtību uz 0, tad numurēšana notiek bezgalīgi.

Piemērs:

VID izsniedz numura diapazonu: sērija ZZAZ, diapazons 000012 – 000020.

Tad autonumurācijas parametros ierakstiet sekojošus datus par izejošo pavadzīmes numuru:

1.daļa – ZZAZ

2.daļa – 12

3.daļa – (tukšs)

2.daļas garums – 6

2.daļas max vērtība 20.

Tad uz pavadzīmes nospiežot numura lauka pogu N, tad tur paradīsies sērija ZZAZ un numurs 000012.

Autonumurācijas iestatīšanas forma: