Hronoloģiskais žurnāls


       Hronoloģiskajā žurnālā visus parāda hronoloģiskā secībā.

Var atlasīt kontējumus noteiktā laika intervālā, pēc klientiem, dokumentu nosaukuma, projekta koda, debeta vai kredīta koda. NO hronoloģiska žurnāla var drukāt vai iegūt pirmsdrukas apskati, tad var gūt izdruku uz ekrāna un izdruku uz printeri. Kārtas numurs ir unikāls katram grāmatojumam datubāzē. Gada kārtas numurs ir unikāls pārskata gada ietvaros. Grāmatojumā var būt viens vai vairāki kontējumi, tad vairāku kontējumu gadījumā kontējumiem būs vienās kārtas numurs. Hronoloģiskā žurnālā parāda apgrozījumus valūtā (EUR, DEM utt.). Lai beigtu darbu ar žurnālu, var nospiest pogu X. Katrā grāmatojumā var būt 1 vai vairāki kontējumi. Apakšējā malā ir citas pogas: NOKOPĒT un LABOT. Ar tām pogām var jebkuru grāmatojumu, izņemot kontu atlikumu grāmatojumus, atvērt. NOKOPĒT nokopē grāmatojumu uz grāmatojuma formu. Tad varat tajā labot un saglabāt kā jaunu. LABOT atver izvēlēto grāmatojumu. Var veikt labojumus un tad saglabāt vecā grāmatojuma vietā.

Visi veikti ievadīti, laboti vai stornēti grāmatojumi tiek reģistrēti system log reģistrā, piefiksējot vaikta darbības laiku un veiktās darbības veicēju.

No hronoloģiskā žurnāla var eksportēt atlasītus kontējumus uz Excel 2000 faila formātu.