Ieraksta (log) reģistrs


       Ieraksta (log) reģistrā reģistrē visus kontētus iegrāmatojumus ar šiem datiem: 

a)kas un kad veica pirmreizējo iegrāmatojumu;

b)kas un kad veica labošanu(izmaiņas);

c)kas un kad stornēja iegrāmatojumus.

Tas nodrošina informācijas saglabāšanu par katru iegrāmatojumu vai iegrāmatojuma labojumu, tā veidu, datumu un laiku, sistēmas ieraksta numuru, kā arī iegrāmatojuma veicēju.

Rindiņās par iegrāmatojuma veicēju un laiku tiek ierakstīta informācija, kad iegrāmatojums pirmoreiz ir sākts ievadīts. Pēc tam vēlāk, kad rodas tāda nepieciešamība, tad iegrāmatojums tiek papildināta un saglabāts. Par to tiek ierakstīta ierakstu reģistrā, kā arī ieraksta veiceju un laiku.

Kad iegrāmatojumu vajadzēs nostornēt, tad nostornēšana atsauc iegrāmatojumu uz ierakstu reģistru. Papildus reģistrā tiek ierakstīts stornēšanas veicēju un laiku.

Šo reģistru ir iespējams gan apskatīt, gan  izdrukāt.