03.12.2013.izlaistās Zalktis 2013.3.200.v.jaunumi:

-papildinājums – jaunās VSAOI likmes: vispārējos gadījumos 34.09(10.50+23.59) %;

-papildinājums – jaunās VSAOI likmes: pensionāriem 29.12(20.16+8.96)% un invalīdiem spec.pens.s. 31.48%(9.69% + 21.79%);

# papildinājums – IIN likme 2014-2015.gadam 24%, no 2016.g.-> 22%;

# papildinājums – neapliekamais minimums no 2014.g. 75 € (53 Ls);

# papildinājums – neapliekamais min. par apgād. no 2014.g. 165 € (116 Ls);

# papildinājums – darba laika tabele papaildināta ar jaoniem kodiem AP,AT,AK,KD;

# izmaiņas – kļūdu labojumi pēc klientu informācijām un sistēmas stabilitātes uzlabošana.

VSAOI likmes 2014.gadam nav apstiprinātas MK sēdē. Arī ir iespējami vairāki nodokļu aktu izmaiņas, kurus pieņems 2013.g.decembra vidū un otrajā pusē un nav iekļautas 2013.3.200. versijā. Tās tiks iekļautas šajā versijā 2013.3.xxx un būs pieejamas bezmaksas 2013.3.xxx licences turētajiem 2013.g. beigās un 2014.gada janvārī. Lūdzam sekot jauniem rakstiem mūsu mājas lapā www.zalktis.lv. Lai automātiski saņemtu jaunos rakstus pa e-pastu, varat piereģistrēties par jauno rakstu sekotājiem caur izvēlni Follow mūsu mājas lapā apakšā pa labi.
07.10.2013.izlaistās Zalktis 2013.2.196.v.(+ 2013.2.198.v.) jaunumi:

# jaunums – preču un pakalpojumu sarakstā katrai precei cenu saraksts dažādās valūtās;

# izmaiņas – kļūdu labojumi pēc klientu informācijām un sistēmas stabilitātes uzlabošana.

# Visiem 2013.2.192. un 2013.2.194. lietotājiem ieteikts bez maksas pāriet uz šo versiju 2013.2.196. Derīgas licences uz Zalktis 2013.2.xxx versijām.


02.09.2013. izlaistās Zalktis 2013.2.194. v.jaunumi:

# izmaiņas – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu reģ.  žurnāla jauna redakcija ar 01.08.2013.;

# jaunums – mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu reģ. žurnāls ar 01.08.2013.;

# papildinājums – neizvērstai virsgrāmatai papildu ailes ar pārrēķinu jebkurā valūtā. Noderīgs pārskats pārejai uz EUR un citām vajadzībām.

# izmaiņas – kļūdu labojumi pēc klientu informācijām un sistēmas stabilitātes uzlabošana.

Visiem 2013.2.192. lietotājiem ieteikts bez maksas pāriet uz šo atjauninājumu 2013.2.194. Derīgas licences uz Zalktis 2013.2.xxx versijām.


18.07.2013. sagatavots jauns Zalktis 2013.2.192.v.:

Zalktis 2013.2.190. versijā ir atrasta rupja kļūda un lūgums visiem mainīt uz šo jauno versiju.


16.07.2013. izlaistās Zalktis 2013.2.190. v.jaunumi:

# izmaiņas – parasta grāmatojuma forma pēc kopētā vai labotā grāmatojuma saglabāšanas aizveras;

# papildinājums – ziņās par darba ņēmējiem jauni ziņu kodi un papildināti ar 2 jaunām ailēm “Valsts Kods” un “Profesiju kods”, to varēs ievadīt;

# papildinājums – ar 01.07.2013. VID iesniedzamos paziņojumos par darba samaksu, VSAOI un IIN papildus iedrukājas stundas no algu aprēķina;

# izmaiņas – logo bildi var piesaistīt atsevišķi noliktavas izejošām pavadzīmju izdruku veidlapām un rēķinu izdruku veidlapām;

# izmaiņas – rēķinu izdruku veidlapām nomainīta pašu uzņēmuma bankas rekvizītu ievade. Tagad tas ir brīvi aizpildāms lauks. Var pēc vajadzības ievadīt vairākus savas bankas kontus;

# papildinājums- rēķina formā aizpildot rēķinu, var nekavējoties izsūtīt šo rēķinu uz rēķinā norādītā partnera e-pastu. Uzstādījumi aizpildāmi caur galveniem parametriem;

# jaunums – EUR kā pamatvalūta. Raksts par EUR.


04.02.2013. izlaistās Zalktis 2013.1.186. v.jaunumi:

# izmaiņas – kokmateriālu un būvn.pakalp. rēķinos automātiski pazūd PVN teksta rindiņa;

# izmaiņas – algu aprēķinu un izmaksu sarakstam saraksta beigās abas parakstu rindiņas teksti tagad ir maināmi pēc lietotaju uzstādījumiem;

# izmaiņas – precizēti kases izdevumu orderu, algu maksājumu sarakstu tekstu izkārtojumi;

# labojums – izlabota kritiska kļūda rēķinā, kur, nodzēšot kādu preču rindiņu, kopējā summa nemainījās;

# labojums – izlabota noliktavas izejošo pavadzīmju ar summām valūtā, atverot, uzrādās cita noliktavas preču summa nekā pie saglabāšanas.


01.02.2013. izlaistās Zalktis 2013.1.184. v.jaunumi:

# izmaiņas – sakarā ar iepriekšējā versijā iestrādātā jaunā izdrukas ģeneratora īpašām problēmām uz atsevišķiem datoriem izdrukas ģenerators nomainīts uz iepriekšējo stabilo variantu;

# labojumi – jaunās PVN deklarācijas eksporta precizēšana uz VID EDS;

# rēķinos uzstādīti uzstādījumi, kurā lietotāji var ievadīt vajadzīgu tekstu atbilstoši jaunajam PVN likumam uz komateriālu un arī atsevišķi būvniecības rēķinu apakšdaļu;

# uz 04.02.2013. tiek gatavota jauna Zalktis versija 2013.1.186, ar jauniem papildinājumiem, sīkākā informācija izlaides dienā.

# Zalktis 2013.1. licences īpašnieki var saņemt tos instalētājus caur sore.lv mājas lapu.


17.01.2013. izlaistās Zalktis 2013.1.182. v.jaunumi:

# jauns – “ar 1 klišķi” valūtas kursa ievade no interneta www.bank.lv;

# jauns – papildu rezerves datubāzes faila saglabāšana speciālajā Windows mapē ALLUSERAPPDATA katra mēneša 1.datumā. Drošības nolūkā ikvienam lietotājam vismaz 1 reizi mēnesī jāsaglabā visus savas datubāzes failu kopijas uz datu nesēju ārpus datora;

# izmaiņas – avansa norēķinam uzlabota formas mērogojamība;

# papildinājums – jaunas neapliekams minimums par apgādājamiem 80 Ls no 2013.g.01.jūlija;

# papildinājums – jaunas VSAOI likmes: vecuma pensijas saņēmējiem 30.13%(9.45% + 20.68%), izd.pens.saņ-inval.s.p.s. 32.55%(10.20% + 22.35%);

# papildinājums – jaunas VSAOI likmes: nodarbin.brīvības atņemš.soda izc.v. 31.45%(9.86% + 21.59%), pensionārs-nodarbin.brīv.atņ.s.i.v. 26.60%(8.34% + 18.26%);

# papildinājums – norēķinu salīdzināšanas aktā var ieveidot pašveidotus tekstus;

# papildinājums – PVN deklarācija ar pielikumiem apvienota un apvienots eksports uz VID EDS;

# 2013.g.31.janvārī būs papildus Zalktis jauninājums – 2013.1.184. versija ar vairākām izmaiņām pēc lietotāju ieteikumiem. Licencētie 2013.1 versijas lietotāji var saņemt arī to versiju.


16.10.2012. Sākot ar 2013.gadu netiks atbalstīta Krivulis un Zalktis programmatūras uzstādīšana uz novecojošās operētājsistēmas “Windows 2000” versijas. Sīkāk: http://wp.me/p1SJ7E-2i


15.10.2012. izlaistās Zalktis 2012.3.174. v.jaunumi:

# info – ar 15.10.2012. Zalktis licences ir terminētas (5 gadi);

# jauns – imports no DAIS (WIN_PNS preču noliktavas sistēmas) ar konvertēšanu uz txt(;);

# jauns – parastiem grāmatojumiem dokumentu nosaukumu saraksta patstāvīga veidošana, caur grāmatojuma uzstādījumiem;

# jauns – caur avansa norēķinu uzstādījumiem var uzdot čeku ierakstu sakārtošanu gan pēc datuma, gan pēc ievadīšanas kārtības;

# jauns – caur avansa norēķinu saraksta uzstādījumiem avansa norēķinu periodu parādīšana sarakstā;

# jauns – ziņas par darba ņēmējiem ir papildināti ar jauniem kodiem 81 un 82;

# jauns – avansa norēķinā var izdalīt no jebkura pamatkontējuma rindiņās izdalīt PVN summu uz atsevišķu jaunu PVN kontējuma rindiņu;

# jauns – kases izdevumu orderī naudas saņēmēja vietā pēc uzstādījumiem var iedrukāt tekstu – izmaksājamo naudas summu vārdos;

# papildināts – komunālos rēķinu izdrukā norāda aprēķina periodu;

# izmaiņas – kļūdu labojumi pēc klientu informācijām un sistēmas stabilitātes uzlabošana. 26.06.2012. izlaistās Zalktis 2012.2.172. v.jaunumi:

# info – ar 01.07.2012. PVN likme ir 21%. Šīs un ieprieksējās versijas lietotāji var caur galvenajiem parametriem laukā “biežāk lietotā PVN likme” nomainīt vērtību no 22 uz 21;

#jaunums – iestrādātas jaunas IIN likmes: no 2013.g. 24%, no 2014.g. 22% un no 2015.g. 20%;

# jaunums – no citas uzskaites sistēmas Norgate vai Tildes Jumis datu faila grāmatojumu imports Zalktī, izvēloties “Norgate” datu faila imports;

# papildinajumi – rēķinos, ja netiek aizpildīti preču saņemšanas vai izsniegšanas adreses, tās ailes automātiski kļūst neredzamas;

# jaunums – PVN2 “Pārskats par preču piegādēm un sniegt.pakalp ES teritorijā” sagatavošana, druka un eksports uz VID EDS;

# jaunums – pamatlīdzekļu saņemšanas akta-rīkojuma izdruka;

# papaildinājums – a/m ceļazīmē dagvielu patēriņa l/100 km uzrādīšana;

# komunāliem rēķiniem apakšējā laukumā piezīmju vai paziņojumu izdruka;

# izmaiņas – dažādu nekritisku kļūdu novēršana un stabilitātes uzlabošana.


01.03.2012. izlaistās Zalktis 2012.1.170. v.jaunumi:

# papildinājums – PVN1 I.daļas un III.daļas ar formulām V koda automātiskai aprēķināšanai.

Šo versiju var saņemt jebkuri Zalktis 2012.1.162. versijas lietotāji bez papildu samaksas.


03.01.2012. izlaistās Zalktis 2012.1.162. v.jaunumi:

# papildinājums – Informācija par datorā reģistrētiem licenču numuriem, skatīt caur izvēlni: Logi > Par programmu;

# jaunums – Datu imports no preču un noliktavas uzskaites sistēmas Sales7, var ieimportēt pavadzīmes vai rēķinus ar iegrāmatošanu Zalktis datubāzē kā parastos grāmatojumus;

# jaunums – Zalktis datubāzes grāmatojumu eksports un imports;

# izmaiņas – tekstu sagatves formā palielināts sagatvju daudzums no 20 uz 30;

# papaildinājums – jaunas VSAOI likmes vecuma pensijas saņēmējiem 30.30%(9.50% + 20.80%);

# papaildinājums – jaunas VSAOI likmes 1.,2.gr.invalīdiem-spec.pens.saņēmējiem 32.82% (10.29% + 22.53%);

# jaunums – Biedrību ieņēmumu – izdevumu pārskats ar izdruku;

# jaunums -Biedrību bilance ar izdruku;

# papildinājums – jauna mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija.


Ar 2012. gadu SIA Zalktis programmas sāk pāriet uz dabai draudzīgākām darbībām, tāpēc lai saglabātu tīru apkārtējo vidi vairāk neievedīsim diskus un klientiem programmas Zalktis instalētāja failus piegādāsim izmantojot internetu. Pašas licences turpināsim nosūtīt ierakstītā vēstulē caur Latvijas pastu. Ja klients vēlas instalācijas failu saņemt diskā, kuru nosūtam ar ierakstītu sūtījumu, tad šāda sūtījuma sagatavošana maksā papildus 3.00 Ls.


No 12.12.2011. mainīts faksa numurs. Mūsu faksa nr.: 65120040, rezerves nr. 65197643.


01.11.2011. izlaistās Zalktis 2011.3.160. v.jaunumi:

# papildinājums – jauns PVN1 I.daļas veidlapa ar ātrdarbības uzlabošanu, kontējumu piesaiste jāpapildina;

# papildinājums – jauns PVN1 III.daļas veidlapa ar ātrdarbības uzlabošanu, kontējumu piesaiste jāpapildina;

# jaunums – Paziņojums par izmaksām fiziskām personām(kopsavilkums) algu sadaļā;

# jaunums – IIN sadalījums pa teritoriju kodiem, pielikums pie algu aprēķina, aktuāli Rīgas uzņēmumiem;

# izmaiņas – rēķinos un pavadzīmēs, saistītu ar kokmateriāliem, precizēti teksti.


17.10.2011. izlaistās Zalktis 2011.3.158. v.jaunumi:

# jaunums – noliktavas izejošā pavadzīmē iespēja izmantot valūtu;

# jaunums – galvenajos parametros, sadaļā Sistēma papildināta ar PVN likmju sarakstu, var pastāvīgi papaildināt ar jaunām PVN likmēm;

# jaunums – PVN perioda deklarācija, spēkā no 01.10.2011.;

# izmaiņas – dažādu kļūdu labošana un stabilitātes uzlabošana.

P.S. 01.11.2011. Zalktis versijas 2011.3.158. lietotāji saņems bezmaksas jauninājumu uz 2011.3.160, ar jauniem PVN deklarāciju pielikumiem, sekot papildu informācijai pie saņemamās licences.


04.07.2011. izlaistās Zalktis 2011.2.154. v.jaunumi:

# jaunums – bilances veidlapa un izdruka;

# pārstrādāts – peļņas un zaudējumu aprēķins;

# papildinājums – ziņas par darba ņēmējiem jauni darba ņēmēju kodi 61, 62, 63;

# papildinājums – ar 01.01.2011. jauns ziņojums par algam,VSAOI, IIN izdruka;

# jaunums – mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija ar izdruku un eksportu uz VID EDS;

# izmaiņas – dažādu kļūdu labošana un stabilitātes uzlabošana.


03.01.2011. izlaistās Zalktis 2011.1.150./152. v.jaunumi:

# jaunums – pamatlīdzekļu norakstīšanas akta izdruka;

# jaunums – automašīnu ceļazīmes;

# papildinājums – no 01.01.2011. IIN likme 25%, VSAOI likmes 11+24.09% vispārējos gadījumos, 9.20+20.16% v.pensionāriem, 9.96+21.82% izd.p.saņēm.;

# papildinājums – no 01.01.2011. PVN likme 22%, neapliek.minimums 45Ls, neapliek.minimums par apgād. 70Ls;

# jaunums – noliktavas dokumentā-ienākošā pavadzīmē var ievadīt darījumus valūtā;

# papildinājums – no rēķina formas var drukāt pavadzīmi ar atlaižu rindiņu;

# izmaiņas – precizēta darba laika uzskaites izdruka, 0 stundas netiek drukātas, jauns kods BD-brīvdienas;

# izmaiņas – dažādu kļūdu labošana un sīku uzlabojumu iestrāde.


04.11.2010. LID izdeva grāmatu “Datorgrāmatvedība“ par Zalktis izmantošanu.

Tuvākai informācijai skatieties te: http://zalktis.lv/?page_id=35


25.10.2010. izlaistās Zalktis 2010.3.146.v.jaunumi:

# jaunums – jauns profesiju klasifikators, spēkā no 2010.g.18.maija;

# papildinājums – rēķinu sarakstam jauna aile ar piezīmēm un uzlabots eksports uz xls;

# jaunums – uzlīmju izdruka no preču saraksta (svītrkods ar kodu, nosaukumu un pārdošanas cenu);

# izmaiņas – rēķinu veidošanā, ievadot atlaidi, cena netiks precizēta;

# jaunums – var izvēlēties no kalendāra gada atšķirīgus pārskata periodus, lai Gada kārtas numuri uzskaitītos saskaņā ar šo atšķirīgo pārskata periodu;

# izmaiņas – realizācijas apgrozījumu pārskatā jauna aile – realizācijas cena;

# papildinājums – klientu saraksta eksports uz xls;

# jaunums – kontējumu izdruka uz izejošiem rēķiniem/pakalpojumu pavadzīmēm no rēķina formas (var uzdot drukāt vai to atcelt caur galvenajiem parametriem);

# izmaiņas – dažādu kļūdu labošana un sīku uzlabojumu iestrāde.


12.07.2010. izlaistās 2010.2.144.v.jaunumi:

# jaunums – Atsevišķi no algu aprēķina citu izmaksu uzskaite (dividendes, honorāri, dāvanas, noma un pirkumi no fiziskām personām u.c.) un paziņojums par fiziskām personām izmaksātajām summām(kopsavilkums) izdruka;

# jaunums – Darba laika uzskaites izvērstā tabele un tās izdruka;

# izmaiņas – jauni teritoriju kodi, spēkā no 01.04.2010.;

# izmaiņas – dažādu kļūdu un sīku uzlabojumu iestrāde.


05.03.2010. izlaists Krivulis 2010.1.24.v. Info www.krivulis.lv


29.01.2010. izlaistās 2010.1.136.v.jaunumi:

# jaunums – Zalktis darbojas .NET Framework 2.0 vidē (darbojas Windowu versijās: 2000, XP, 2003, Vista, 2008, 7);

# jaunums – PVN6 II. daļas 4 sarakstu eksports uz VID EDS;

# izmaiņas – jaunas PVN perioda deklarācijas druka un eksports uz VID EDS, ir iespējami periodi pa mēnešiem, ceturksni, pusgadu;

# izmaiņas – jaunas PVN1 I., II., III. daļas  druka un eksports uz VID EDS, ir iespējami periodi pa mēnešiem, ceturksni, pusgadu;

# izmaiņas – jaunas VSAOI likmes pensionāriem un izdienas pens.saņ. – 3.gr. invalīdam;

# izmaiņas – 26% IIN(algas) nodoklis;

# jaunums – bankas konta izraksta faila imports Zalktī (xml, VidAVista standartā), ir iespējams no SEB, Ge Money, Krājbankas un citām bankām;

# izmaiņas – jauns PVN žurnāls individuālā darba veicējiem;

# izmaiņas – visas izdrukas var eksportēt uz Excel, html, Word faila formātiem.


28.09.2009. izlaistās 2009.3.134.v.jaunumi:

# jaunums – jauns neapliekamais minimums 35 Ls  algu aprēķinā no 01.07.2009;

# izmaiņas – jauni teritoriālo kodi sakarā ar izmaiņām teritoriālos plānojumos ar 01.07.2009.;

# jaunums – darba laika uzskaitē netiek rādīti neaktīvi darbinieki;

# jaunums – kases grāmatu latos var izdrukāt mazā formātā A5, uzreiz drukājot uz A4 lapas 2 kases grāmatas pārskatus;

# jaunums – paralēli tam Zalktis tiek pārkonvertēti jaunajā programmēšanas valodā uz .NET Framework bāzes labākai darbībai ar visiem esošiem un nākamiem Windowiem. Zalktis  2009.3.134. versijas lietotājiem 2009.g.beigās būs pieejami testa variants bez maksas lejuplādei no http://www.zalktis.lv.


10.02.2009. izlaistās 2009.2.132.v.jaunumi:

# jaunums – jaunā PVN mēneša deklarācija, izdruka un eksports uz VID EDS (VID EDS visi jaunie failu formāti ir xml formātā);

# jaunums – jaunais ziņojums par VSAOI, IIN un RN eksports uz VID EDS;

# jaunums – jaunais ziņojums par fiziskām personam izmaksātam summām (1.pielik.), tikai no algas datiem, un izdruka;

# izmaiņas – izlabotas kļūdas invalīdiem neapliek.minimums 84 Ls, pol.repr.pers. 108 Ls;

# izmaiņas – dažādas kļūdas izlabotas.

P.S. VID ir izstrādājis savas veidlapas ērtākai datu skanēšanai uz elektronisko sistēmu, piemēram DDZ-02, DDZ-A-02 (ziņojums par VSAOI, IIN un riska nodevu). Atsevišķas VID nodaļas lūdz tos iesniegt nevis reālās veidlapas, ko apstiprinājis 20.11.2008. MK Noteikumi Nr. 942 (www.likumi.lv).


29.12.2008. izlaistās ārkārtas 2009.1.128.v.jaunumi:

# jaunums – preču svītrkoda izdruka uz uzlīmju printeri;

# jaunums – klientu adresu uzlīmes izdruka uz uzlīmju printeri;

# izmaiņas – izlabotas 2009.gada neapliekamais minimums no 100 uz 90 Ls; neapliekamais minimums par apgād. no 70 uz 63 Ls;

# jaunums – pieliktas ar 2009.gadu jauna IIN likme – 23%;

# jaunums – jauni 2009.gada kodi ziņās par darba ņēmējiem;

# jaunums – 2009.gada VSAOI likmes vecuma pensionāriem 28.30% un izdienas p.saņ.-inval-spec.p.saņēmējiem – 30.68%;

# jaunums – jaunas 2009.gada veidlapas izdruka – ziņas par darba ņēmējiem;

# jaunums – Jaunas 2009.gada veidlapas izdruka – Ziņojums par VSAOI un IIN (bez eksporta uz VID EDS, uz 29.12.2008. nav zinami eksporta formāti);

# jaunums – jaunas PVN likmes 10 un 21 % rēķinos un pavadzīmēs.

#NAV IESTRĀDĀTS! Ja ir paredzēta jauna 2009.g.PVN deklarācija(nav zinams uz 29.12.2008.), tad būs tikai nākamā jauninājumā.


25.11.2008. izlaistās 2008.3.126.v.jaunumi:

# jaunums – izveidota jauna izejošā pavadzīmes izdruka sīkdrukā;

# jaunums – pielikta meklēšanas lauks klientus sarakstā ātrākai klientu sameklēšanai pēc ievadīto nosaukuma sākumdaļu;

# jaunums – Klientu sarakstā darbiniekiem var atzīmēt kā neaktīvos klientus, lai tie darbinieki (piem., atlaistie) vairs nerādās algu aprēķinos;

# jaunums – pamatlīdzekļu sarakstu izdruku var nosaukt citādāk, piem., pamatlīdzekļu inventarizācijas akts;

# jaunums – ieviesti jauni neapliekamie minimumi 2009.gadam – neapliek.minimums 100 Ls; neapliek.minimums par apgādājamiem 70 Ls;

# jaunums – ieviesti jauni neapliekamie minimumi 2009.gadam – neapliek.minimumi invalīdiem (94 un 120 Ls); pol.represētām pers. (120 un 220 Ls);

# izmaiņas – laboti visi DUF failu eksporti uz VID EDS sakarā ar VID 2008.g.novembra sākuma izdarītām izmaiņām EDS failu atbilstībai;

# izmaiņas – preču pavaddokumentu reģ. žurnālā darījumu partnerim papildus izdrukā arī reģistrācijas nr.;

# izmaiņas – norēķinu salīdzināšanas akta izdrukā pie numura parāda arī sēriju;

# jaunums – kases orderos un ienāk., izej.bankas dokumentā var norādīt aģentu, lai iegūtu kopsavilkumu naudas ieņēmumu sagrupēšanai pa aģentiem, pārskats pieejams no nodokļu un finansu saraksta;

# jaunums – ievadot jaunu klientu, pie saglabāšanas izdod brīdinājumu, ja klientus aprakstā jau ir klients ar tādu pašu NMR numuru;

# jaunums – komunālo pakalpojumu rēķinu izdrukā katram pakalpojumam norāda PVN % likmi;

# jaunums – ieveidota iespēja komunālo pakalpojumu rēķinā drukāt uzrakstu par parādu uz rēķina datumu, iespēja jāiestāda galvenajos parametros,

# dažādas kļūdas izlabotas.


15.07.2008. izlaistās 2008.2.124.v.jaunumi:

# jaunums – datubāzes atjaunošana no rezerves kopijām, neizejot no Zalktis. Datubāzu sarakstā izvēloties un ar taustiņiem CTRL + k, var aktivizēt iespēju atjaunot bojāto datubāzes failu no rezerves kopijas ar 1 klikšķi;

# jaunums – ienākošās un izejošās pavadzīmēs var ievadīt sagatavošanas datumu ar pareizu pārskatu – preču pavaddokumentu reģistrācijas žurnāla aizpildīšanu;

# jaunums – kokmateriālu pavadzīmes sagatavošana noliktavas dokumentā – pavadzīmē;

# jaunums – jauni PVN pārskati – PVN6 II.daļas 4 saraksti par saņemtiem un piegādātiem kokmateriāliem un pakalpojumiem;

# dažādas kļūdas izlabotas.


23.01.2008. izlaistās 2008.1.120.v.jaunumi:

# jaunums – komunālās saimniecības rēķinvedība (izmanto namu pārvaldes, nomas uzņēmumi, kabeļtelevīzijas u.c. uzņēmumi), arī nodrošina vairāku PVN drukāšanu vienā rēķinā;

# jaunums – kvīšu drukāšana ar VID reģistrētiem numuriem;

# avansa norēķinos piezīmēm tekstu sagatves;

# rēķinos jauni lauki – Projekta kods un aģenti, ar atlases iespējām pēc to kodiem – pēc klientu lūgumiem, piemēram, autoserviss ievada projekta kodos a/m Nr. un atbildīgo meistaru kā aģents, rēķinu sarakstā pēc to kodiem sameklēšanas iespējas;

# valūtu kursos var ieviest fiksētu valūtas kursu, EUR var ievadīt vienreiz kursu 0.702804;

# 2008.gada jaunas VSAOI likmes pensionāriem;

# dažādas kļūdas izlabotas.


15.10.2007. izlaistās 2007.3.118.v.jaunumi:

# iestrādāta jauna pavadzīmes izdrukas forma ar svītrkodiem;

jauna brīvdiena 24.decembris – darba laika uzskaites tabulas brīvdienu apzīmējumā;

klientu datos jauni lauki – telefona un faksa numuri;

ieviesti jauni 2008.gada neapliekamais minimums, par pagādājamiem neapl.min., I, II, III grupas invalīdiem;

# hronoloģiskais žurnāls tiek izdrukāts lietotāja izvēlētā kontējumu sakārtošanas secībā;

# darba laika uzskaitē jauns kods: KO – komandējums;

# Darba laika uzskaites tabeļu un darba algu aprēķina sarakstos varēs atvērt tabulu(aprēķinu) ar peles dubultklikšķi;

# Noliktavas dokumentos: norakstīšanas aktā un pārvietošanas pavadzīmēs uzrāda cenu arī noliktavas cenās;

# Zalktis arī aizliedz atvērt labošanai grāmatojumu, ja tas ietilpst nobloķētajā laika periodā (līdz šīm nevarēja ierakstīt uz nobloķējošo periodu);

# parastā pamatlīdzekļu sarakstā  pēc lietotāja izvēles var nerādīt jau norakstītos pamatlīdzekļus;

# darbinieku kartītē var ierakstīt, vai darbinieks ir politiski represētā persona;

# rēķina formās ierakstītie preču kodi saglabājas uz datubāzi un tiek izdrukāti uz pavadzīmēm un rēķiniem;

# pirms rēķina (aizpildītu rēķina formā) saglabāšanas tiek pārbaudīts, vai eksistē līdzvērtīgs rēķins datubāzē (tekošajā gadā sērija un numurs) un brīdina par to, ja eksistē;

# preču un pakalpojumu sarakstā esošām precēm var nomainīt preču kodus;

#izlabotas vairākas kļūdas.21.05.2007. izlaistās 2007.2.114.v.jaunumi:

# pārstrādāti ziņojumi par VSAOI un IIN ar eksporta iespēju uz VID EDS;

uzlabots PVN deklarācijas eksports uz VID EDS saskaņā ar VID izdarītām izmaiņām EDS;

# uz rēķiniem un arī uz pavadzīmēm var uzdrukāt logo no bilžu faila;

# iestrādāta maksājumu uzdevumu saraksta izdruka;

# valūtas rēķinu izdrukā uzrādītas arī LVL valūtā;

# iestrādāta rēķina izdruka par pakalpojumiem – darījumiem ar kokmateriāliem;

# iestrādāta jauna pavadzīmes izdruka ar papildu ailēm svars un materiālu veids (piemērots tipogrāfijām);

# precizēts pārskats par pamatlīdzekļu apgrozījumiem, precizējot aprēķinus par izslēgtajiem PL;

# starpversijās starp 2007.1. un 2007.2. iekļauti:

# novērsta algu aprēķinā atsevišķu gadījumu noapaļošanas kļūda;

# sakarā ar MK Noteikumiem par kases operācijām visos algu izmaksu sarakstos papildus ailes – izmaksu termiņš;

# pavadzīmes izdrukā uzrādītas arī piezīmes;

# iestrādāta pavadzīme ar VID numuru derīguma termiņu un glabāšanas temperatūru;

# izejošās pavadzīmes ar VID piešķirto numuru ieviesta kopēja atlaides summa uz pavadzīmi;

# instalētāji un arī Zalktis tiek parakstīti ar SIA Zalktis Programmas digitālo parakstu sakarā ar Windows Vista prasībām;

# ieviesta datubāzes faila struktūras kontrole;

# ieviesta licenču atslēgas pieprasīšana, instalējot Zalkti uz datora, nolasāms no licences.


10.01.2007. izlaistās 2007.1.108.v.jaunumi:

# visiem grāmatojumiem papildus unikāliem kārtas numuriem tiek piešķirti arī gada kārtas numuri;

# PVN deklarācijas, PVN deklarācijas pielikuma PVN1  1.daļas un 2.daļas datu eksporti uz VID EDS unificēto datu formātu;

# sakarā ar eksportu uz VID EDS grāmatojumos ir papildu lauki: dokumenta tips;

# precizēta iespēja ievadīt pamatlīdzekļu nolietojuma % ar 2 cipariem aiz komata;

# valūtas rēķinu izdrukā papildus tiek iedrukāta aile pārrēķinu latos;

# izejošo pavadzīmju un rēķinu formās ir iespējama izveidot transportlīdzekļu reģ.nr. un šoferu sarakstu ar teksta sagataves palīdzību;

# ieviestas jaunas 2007.gada likmes – 1.,2.,3.gr,invalīdiem neapliekamais minimums;

# ieviestas jaunas 2007.gada likmes – neapliekamais minimums 50 Ls, atvieglojumi par apgādājamiem – 35 Ls;

# ieviestas jaunas 2007.gada likmes – 27.59% vecuma pensionāriem un 30.14%spec.pensijas saņ.-3.gr.inval.p.saņēmējiem;

# Informācijā par klientu ieviesti jauni lauki: vārds (tikai fiziskām personām), pasta indekss un valsts;

# izmaiņas – par pašu uzņēmumu dati nav jāievada klientu sarakstā, ievadāmi tikai galvenajos parametros;

# dažādi nebūtiski uzlabojumi un atklāto kļūdu novēršana.


23.10.2006. izlaistās 2006.3.98.v.jaunumi:

#ieviesta dokumentu numuru autonumurācija, numurs 3 daļās;

#pārstrādāts ziņojums “ziņas par darba ņēmējiem” izdruka;

#algu modulī visos aprēķinos un izdrukās papildu ailes: iemaksas pensiju fondā, citi ienākumi un ar nodokli neapliekamās iemaksas daļa pensiju fondā;

#izveidota iespēja nokopēt algu sarakstu uz jauno sarakstu;

#atjaunoti bankas nosaukumu un profesiju kodu saraksti (pēc jauninājuma jāprecizē katram darbiniekam profesiju kodi);

#noliktavas dokumentu sarakstos jauna dokumentu atlase pa noliktavām;

#rēķini ir jaunajā izdrukā, ka var eksportēt daudzos failu formātos;

#var norādīt uzņēmuma vadītāju vai grāmatvedi par atbildīgo PVN pārskatu izdrukās;

#vairākas nebūtiskas kļūdas izlabotas.


02.05.2006. izlaistās 2006.2.v.jaunumi:

#darbinieku notikumos var ievadīt rīkojumu numurus;

#precizēts atvaļinājumu aprēķināšanas kārtība;

# klientu kartītēm pilnīga aploksnes izdruka;

#algu aprēķinos ieviestas jaunas 3ailes:

#PAVADZĪMES AR VID PIEŠĶRTIEM NUMURIEM sagatavošana un izdruka;

#avansa norēķina uzlabots variants, datus var ievadīt no klaviatūras, vairs nav obligāti datus sameklēt un izvēlēt no saraksta;

#darba laika uzskaites tabelē jauni kodi attaisnots un neattaisnots kavējums;

#darba laika uzskaites tabelē brīvdienas un svētku dienas parādās sarkanā krāsā;

#kontu plānam papildiespēja – kontu nomaiņa izlabojot visos grāmatojumos un kontu plānā;

#grāmatojumu, noliktavas grāmatojumu, kontu plāna un klientu saraksta eksports revīzijas vajadzībām;

#vairākas nekritiskas kļūdas izlabotas.

#Piezīmēm: atvaļinājumi, slimības u.c. Tie tiek izdrukāti personu kartītēs.

# Izmaiņas: Visu noliktavas atskaišu izdrukās parādīti preču kodi


03.11.2004. izlaistās 3.0.35. versijas jaunumi:

# Jaunums: Preču dokumentu reģistrācijas žurnāls, pieejams pie nodokļu un finansu atskaitēm;

# Jaunums: Algas avansu izmaksu saraksts, pieejams pie algu atskaitēm;

# Izmaiņas: Kontu plānā jaunam parastam kontam var uzstādīt valūtu, parastu kontu plāna valūtas kontu parasti izmanto norēķiniem ar klientiem;

# Izmaiņas: Ar parastu grāmatojumu var veikt grāmatojumus jebkurā valūtā;

# Izmaiņas: Parastā grāmatojumā kontējuma kontus var ievadīt gan no klaviatūras, gan no izkrītošās izvēlnes.


13.10.2004. izlaistās 3.0.34. versijas jaunumi:

# Labojums: Izlabota kļūda, ka atverot labošanai izejošo PPR, nepareizi attēloti dati.


27.09.2004. izlaistās 3.0.33. versijas jaunumi:

# Izmaiņas: Izejošā pavadzīme PPR. Tagad visiem noliktavas dokumentiem katrai preču rindai var būt savs individuāls kontējums;

# Jaunums: Rēķinu var izdrukāt arī uz pakalpojumu pavadzīmes veidlapām;

# Labojums: Inventarizācijas sarakstā izlabotas sajauktas rindas;


06.09.2004. izlaistās 3.0.32. versijas jaunumi:

# Jaunums: Ikmēneša ziņojums VID par VSAOI un IIN papildus atskaite par atbrīvotiem darbiniekiem;

# Papildinājums: Algu aprēķinam pievienota aile “Neapliekamie ienākumi”. To ienākumu aprēķinā neapliek ar VSAOI un IIN;

# Papildinājums: Algu aprēķinam pievienota aile “Algas nodoklis %”. Dažos uzņēmumos uzņēmuma īpašnieki vada uzņēmumu un nesaņem algu. Tad viņiem piemēro tikai VSAOI un nepiemēro algas nodokli (uzliek 0 %);

# Izmaiņas: Rēķinu izdrukai var mainīt paraksta daļu. Varēs pievienot jaunu PVN likumā pieprasīto informāciju “Pakalpojumu sniegšanas datums”

# Jaunums: Jaunas noliktavas atskaites “Preču kartīte” un “Inventarizācijas saraksts”

# Izmaiņas: Pieņemšanas un norakstīšanas akti, pārvietošanas pavadzīme un ienākošā PPR (ar individuālām kontējumu izmaiņām katrai preču pozīcijai un PVN)14.07.2004. izlaistās 3.0.31. versijas jaunumi::

# Jaunums: Maināma PPR parakstu daļas izdruka. Izmainīt pēc vajadzības to daļu parametros. Var papildināt PPR izdruku ar 4.obligāto datumu – “piegādes datums”;

# Jaunums: Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem, iespējama labošana pirms izdrukas


28.06.2004. izlaistās 3.0.30. versijas jaunumi:

# Dažas kļūdas izlabotas

# Jaunums: Bilance, iespējama labošana pirms izdrukas;

# Jaunums: Paziņojums par algas nodokli;

# Jaunums: Maināms izdrukājamo MU skaits. Uzstādīt skaitu parametros;

# Jaunums: Uz rēķina izdrukas tekstu maināma nobīde uz leju. Uzstādīt cm parametros;

# Jaunums: Rēķinu un PPR izdrukā automātiski noslēpj vārdus “atlaide”, ja nav piemērotas atlaides;

# Jaunums: PPR izdrukā nomainīta datuma rinda ar tekstu “Preču saņemšanas datums” sakarā ar jaunām prasībām likumdošanā;

# Pārstrādāts dažu formu izskats, lai nodrošinātu ātrdarbību.


04.05.2004. izlaistās 3.0.28.-29. versijas jaunumi:

# Dažas kļūdas izlabotas

# Jaunums: PVN deklarācijas un pielikuma PVN1 jauna forma, iespējama labošana pirms izdrukas;

# Jaunums: Peļņas vai zaudējumu aprēķins, iespējama labošana pirms izdrukas;

# Pārstrādāta valūtas kodu un kursu ievade. Varēs viegli izdzēst nevajadzīgus valūtas kodus.


22.04.2004. izlaistās 3.0.26.-27. versijas jaunumi:

# Dažas kļūdas izlabotas

# Jaunums: kases orderu reģistrācijas žurnāls

# Kases ieņēmumu ordera izdrukas precizēšana

# papildināts ar PVN 5% likmi rēķinos un pavadzīmēs

# Pārstrādāta parastu grāmatojumu, bankas un kases dokumentu ievadforma (minimizē programmas kļūdu paziņojumus)

# Novērsta parastu grāmatojumu dokumenta nosaukumu nepareiza saglabāšana (tikai 3.0.26.versijā)


10.03.2004. izlaistās 3.0.25. versijas jaunumi:

# Dažas kļūdas izlabotas

# Jaunums: Izvērstā virsgrāmata

# Ne tikai rēķinā, bet arī pavadzīmēs var ievadīt cenu līdz 6 cipariem pēc komata

# Pārstrādāta noliktavas dokumentu ievadforma

# Rokasgrāmata papildināta ar aprakstu par atbilstību jaunajam Noteikumam par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju


10.02.2004. izlaistās 3.0.24. versijas jaunumi

# Grāmatojumā izlabota dokumentu nosaukumu ievades iespēja (kļūda tikai versijā 3.0.23.)


03.02.2004. izlaistās 3.0.22. un 3.0.23. versijas jaunumi:

# Dažas kļūdas izlabotas;

# Datu eksports uz Excel no hronoloģiskā žurnāla;

# Jauna VSAOI likme pensionāram un jauna 2004.g. VSAOI ikmēneša atskaites izdruka;

# PPR un rēķinu izdrukās netiks izdrukātas apakšmalas;

# Labots teksts summa vārdiem ‘viens desmit’ vietā ‘desmit’;

# Rēķinā var ievadīt cenu līdz 6 cipariem pēc komata;

# Jauns banku saraksts;

# Nedaudz samazināti datubāzes faili, lai ātrāk strādātu programma.


03.01.2004. izlaistās 3.0.21.versijas jaunumi:

# Dažas kļūdas izlabotas;

# dažas formas modernizētas ērtākai pārskatāmībai;

# Iekļauts 2 algu aprēķinu atskaites (personīgais konts un sociālās apdrošināšanas iemaksu kartīte).


Svarīgākie notikumi:

1997 Zalktis sākotnējā izstrāde, autors Ainārs Osmanis.

1997-2002 Zalktis izstrāde, eksperimentālā izmantošana dažu organizāciju grāmatvedībā.

2002 pirmā Zalktis licenču pārdošana.

2004 tika dibināta SIA “Zalktis Programmas” tālākai attīstībai un licenču tirdzniecībai.