Lietotāji


       Ar Zalktis 2020.2.354. versiju tiek nomainīta datubāzes lietotāju uzskaite, tās darbības, paroļu, lomu un tiesību kārtība. Lietotāju darbība būs izsekojama. Nomaiņa nepieciešama saskaņā ar  personas datu aizsardzības prasībām.

Līdzšinējais lietotāju saraksts netiek saglabāts, šie lietotāji bija cieši saistīti ar darbiniekiem klientu sarakstā. Jaunajā variantā lietotāji tiek izveidoti atsevišķā sarakstā un nav piesaistīti pie darbiniekiem.

Lietotāji tiek sadalīti 2 grupās: administratori un parastie lietotāji. Tikai administratoram ir tiesības papildināt lietotāju sarakstu, kā arī labot vai atņemt lietotāja tiesības lietot datubāzi.

       Ja uzņēmumā ar datubāzi strādās tikai 1 grāmatvedis vai valdes loceklis, tad var pietikt ar viņu kā 1 administratoru lietotāju sarakstā. Ja uzņēmuma politikā ar administratora tiesībām ir nozīmēts darbinieks, tad viņam piešķir administratora lomu. 

Kad pirmoreiz sāk lietot jauno Zalktis versiju 2020.2.354. vai nākamās, tad, kad mēģina pieslēgties datubāzei, Zalktis palūgs ievadīt pirmā adminstratora datus.        

       


Reģistrācijā ievada vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un paroli. Paroles garumam ir jābūt no 5 līdz 20 simboliem (var būt gan mazie, gan lielie burti, cipari, speciālie simboli, piemēram, /?–_=+*/). Mazie un lielie burti nav vienādi.

Katra datubāzes faila lietotāju sarakstā e-pasta adreses ir unikālas, tās nevar 2 vai vairākas reizes ievadīt sarakstā. 

Jaunievadītais administrators var ieiet datubāzē ar tikko ievadīto e-pasta adresi un paroli. 

Lai ievadītu papildus administratorus un lietotājus pēc vajadzības, to var izdarīt šādi:

Caur Zalktis izvēlni Sistēma > Lietotāji, paroles un to tiesības > Lietotāji.Atverot caur pogu Lietotāji,  logs izskatīsies tāds:Šeit var pielikt jaunu lietotāju vai labot lietotāja datus. To var izdarīt tikai administrators/-i.Paroles datumu norāda, kad pēdējoreiz mainīja paroli.

Izmaiņu datums norāda, kad pēdējoreiz ir mainīti lietotāju dati.