Lietotāju darbības žurnāli


       Zalktī var apskatīt lietotāju darbības, gan ar lietotāju datiem, gan ar atentihikācijas notikumiem.
Šobrīd pieejami pārskati:

1) Lietotāju autentifikācijas žurnāls

2) Lietotāju datu izmaiņu žurnāls