Pamatdati


Lai veiktu grāmatojumus, ir nepieciešamie grāmatvedības konti, klienti. Izdrukām nepieciešami citi dati - parametri: organizācijas nosaukums, adrese, vai citas informācijas.

Tos visus ievada caur pamatdatiem. Tie pieejami caur Zalktis izvēlni: Pamatdati