Pamatlīdzekļu uzskaite


       Zalktī uz izvēlnes ir galvenais izvēlnes uzraksts – Pamatlīdzekļi.

Pamatlīdzekļu apakšizvēlnē: Pamatlīdzekļu grupa uzskaita grupu kodus un nosaukumus. Šim nolūkam vislabāk izmantot LR likuma 13.pantā noteiktās pamatlīdzekļu iedalījumu. 

Pamatlīdzekļu grupu kodu un nosaukumu jebkurā vēlākā laikā vai izmainīt bez ierobežojuma.

Nodzēst varēs tikai tad, kad uz to grupu nav piesaistīti pamatlīdzekļi. Piesaistītiem pamatlīdzekļiem var nomainīt uz citu grupu.

       Pamatlīdzekļu sarakstā var ievadīt pa 1 pamatlīdzeklim.

Pamatlīdzekļu sarakstā pievienojot jaunu pamatlīdzekli, to datus var ievadīt, pēc jaunā pamatlīdzekļa kartītes atvēršanas.

Par ierakstītiem pamatlīdzekļiem var sagatavot dažādas atskaites.

Pieejamie LR likumdošanā noteiktas 2 obligātās kartītes: pamatlīdzekļu uzskaites karte un pamatlīdzekļu analītiskās uzskaites un nolietojuma aprēķina karte. Pārējās atskaites pievienotas, uz kuru pamatiem var sagatavot dažādas turpmākās jūsu uzņēmuma turpmākās rīcības. Uz nolietojuma apgrozījuma pamata var izdarīt nolietojuma iegrāmatošanu virsgrāmatā ar parastu grāmatojumu.


       Ir iespējams pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķināšanu veikt automātiski.

Nolietojuma aprēķināšanas datums: uz to datumu ieraksta pamatlīdzekļu kartītēs nolietojumu aprēķinu.

Pamatlīdzekļu grupa: nosakiet, kuru pamatlīdzekļu grupām veikt nolietojuma aprēķināšanu, var visiem, gan atsevišķām grupām.

       Ar tās palīdzību nolietojumu rēķina par veseliem mēnešiem. Piemēram, ja iepriekšējais aprēķins pamatlīdzekļu kartītē ir izdarīts 30.09.2005 un jaunu aprēķinu veikt uz 29.12.2005., tad aprēķins tiks veikts tikai par 3 mēnešiem, neatkarīgi no konkrēta datuma (30 vai 29.datums).

       Ir iespējams, lai nodzēstu no pamatlīdzekļu kartītēm nolietojuma aprēķinu katra konkrētā datumā. Ir iespējams manuāli izlabot nolietojuma aprēķinu tieši pamatlīdzekļu kartītēs.