Caur Zalktis izvēlni Alga > Algu aprēķinu saraksti 

Algu sarakstā parādās visi algu saraksti. Bilde pievienota.Lai izveidot jaunu algu sarakstu, nospiediet komandpogu "Jauns", tad var izveidot jaunu algu sarakstu un norādiet algu izmaksu datumu.

Šis algu izmaksu datums ir svarīga informācija konkrēta mēneša algas nodokļa uzrādīšanai pareizā mēneša ziņojumā par darba algas izmaksām un VSAOI tālākiesniegšanai valsts ieņēmumu dienestam(VID).

Piemēram, ja reāli 2018.gada janvāra algu izmaksāja 2018.gada 10 martā un pareizi ievadīts 2018.gada 10.marts ka algu izmaksu datums, tad algas nodoklis no 2018.gada janvāra algu saraksta pareizi parādās 2018.gada marta ziņojumā par izmaksātām algām un aprēķinātām VSAOI un IIN iesniegšanai VID. Tajā marta ziņojumā arī parādīs pareizi 10 datuma dienu ka algu izmaksas datumu.


Algu sarakstā izvēloties konkrētu sarakstu ar peles klišķi un atverot to, atvērsies algu aprēķinu saraksts. Bilde pievienota.Bildē ir redzama sarkana koamndpoga "Atļaut labot". Tas palīdzēs nodrošināties pret nejaušiem datu labojumiem. Kad vēlaties sākt datu ievadi vai labot, tad nospiediet komandpogu "ATļaut labot".

Tad algu saraksts kļūst labojams. Apakšā ir koamndpoga "Pielikt", ar to varat pievienot darbiniekus algu sarakstam. Uzmanīgi, tikai tieši tajā brīdī, kad pievieno darbiniekus algu aprēķinu sarakstam, nolasa visu informāciju par attiecīgo darbinieku no darbinieku kartītes un ievada tos algu aprēķinā. Ja pēc tam vēlāk labojat darbinieku kartītes informāciju par šo darbinieku, tās izmaiņas neatsaucas uz darbiniekiem algu aprēķiniem, kuras jau bija ievadītas algu aprēķinu sarakstos. Darbinieku kartītes informācija atsaucas tikai uz turpmākiem darbinieku pievienošanas. Bet, ja darbiniekam darbinieku kartītē informācija tiek labota un to vajadzētu iekļaut jau esošos algu aprēķinos, tad to darbinieku nodzēsiet no algu aprēķina un vēlreiz pievieno algu aprēķinu sarakstam, tad pievienošanas brīdī vēlreiz no jauna nolasīs visu informāciju no darbinieku kartītes un ievadīsies algu aprēķinā.


Algu aprēķinu sarakstā katram darbiniekam atbilstošus datus var labot labējā tabulā.

Katram darbiniekam aprēķina izvēloties tikai mēnešalgu vai stundu aprēķinu ne abas kopā, jo mēnešalgā katrā dienā ir 8 darba stundas un stundas sasumēsies.

Katram darbiniekam uzkliškinot uz dzeltenā algas nodokļa summas lauka, parādīsies izvērsts algas nodokļa aprēķins. Bilde pievienota.Ja jūs uzskatāt, ka kādam nav pareizs aprēķināts algas nodoklis, tad jūs varat atcelt automātisko algas nodokļa aprēķināšanu un varat ielikt jūsu pareizo nodokļa summu.