Datu bāzes fails ir atsevišķs fails. Šis fails ir vissvarīgākais, jo tajā atrodas visa ievadītā informācija. Ja jūs paredzat izvietot datu failu uz citiem datoriem un pieslēgties uz šo failu caur datortīklu, tad datortīklam jābūt stabilam un traucējumnoturīgam. Nestabilā datortīklā sabojāsies datu fails un to nevarēs izmantot.  Nāksies atjaunot datu failu no kopijas. Visdrošāk izmantot lokālo tīklu. 


1. Kā atrast datu bāzes failu?

Atverot programmas zalktis pirmo ekrānu 
zem kolonnas „Datu bāzes ceļš” ir redzama datu bāzes faila atrašanās adrese un nosaukums.Datu bāzes failu ceļš parasti sākas ar C:/ un tas nozīmē C disks, var būt disks apzīmēts arī ar citu burtu, piemēram D. Tālāk būs norādīts vai nu uzreiz datu bāzes fails, kura 
nosaukums beidzas ar .zal un tas izskatīsies kā attēlā C:/xxxxx.zal ( ar 
xxxxx ir apzīmēts vārds, kādā Jūs sākot pirmo reizi darbu ar programmu 
nosaucāt datu bāzi). Var būt ka datu bāzes fails nav tieši uz diska, bet 
ir atsevišķās mapēs (kas ir vislabāk) un tad tas izskatīsies piemēram tā C:/yyyyy/xxxxx.zal, 
kur yyyyy būs mapes nosaukums. 

2. Kādas darbības var veikt ar šo datu bāzes failu? 

Atvērt datu bāzes failu, ievadīt vai izmainīt informāciju datu bāzes failā var tikai programma "Zalktis". 

Caur My computer (Explore) var datu bāzes failu pārkopēt uz citu adresi vai datu glabātāju, var arī izdzēst, bet tad neatgriezeniski tiek zaudēta visa programmā Zalktis ievadīta informācija. Programmas zalktis pirmajā ekrānā esošā poga  Dzēst nedzēs pašu datu bāzes failu, bet izdzēš tikai programmas ceļu uz šo datu bāzi.

Pārnesot programmu uz citu datoru vai veicot pilnu datora pārinstalāciju ir jāsaglabā šis fails. Līdzās šim failam un šī faila kopiju mapei atrodas arī dokumentu mape ar grāmatojumiem piesaistītajiem dokumentiem. Tās nosaukums šajā gadījumā būs xxxxx_dokumenti. OBLIGĀTI – pārvietojot datu bāzes failu vai saglabājot to uz citu drošu datu nesēju līdzi jāpārvieto arī šī dokumentu mape.  Rekomendējam pēc kāda noteikta laika perioda, piemēram, ik katru mēnesi, saglabāt datu bāzes failu kopiju ārpus datora uz droša Jūsu īpašumā esoša datu nesēja, lai izvairītos no datu zudumiem gadījumos, kad ir traucēta normāla datora darbība.

3. Datu bāzes kopijas. 

Lai nezaudētu ievadītu informāciju pie  īslaicīgiem datora darbības traucējumiem, programma veido datu bāzes kopijas katru dienu, kad pieslēdzaties tam datubāzes failam. Datu bāzes kopijas nosaukums būs xxxxx_200080429.za0, kur cipari apzīmē datumu formātā: gads, mēnesis,datums.

4. Kā atrast datu bāzes kopijas.

Datu bāzes atradīsies mapē ar nosaukumu xxxxx_kopija un šī mape būs tajā pat adresē, kur attiecīgais datu bāzes fails. tas var būt tieši uz diska vai ja datu bāze ir ievietota mapē, tad arī kopiju mape būs šaja mapē, piemēram, C:/yyyyy/xxxxx_kopija

5.Kādas darbības var veikt ar šo datu bāzes kopiju failiem? 

Caur My computer (Explore) var datu bāzes kopiju failus pārkopēt uz citu adresi vai datu glabātāju, var arī izdzēst ļoti vecās kopijas, lai nepārslogotu datora atmiņu.

Ja ir bojāts vai kā citādi pazaudēts datu bāzes fails, tad no kopijas var atjaunot datu bāzes  failu. To izdara ar komandu Pārsaukt (Rename) mainot nosaukumu. Piemēram  kopijas faila nosaukumu xxxxx_20080429 pārsaucot uz xxxxx.zal. Vajadzētu obligāti parnesot programmu uz citu datoru vai pārinstalējot Windowu reizē ar datu bāzes failu saglabat arī datu bēzes kopiju mapi.

6. Kā manuāli pievienot no datu bāzes kopijas atjaunoto datu bāzi programmā Zalktis?

Ja atjaunotā datu bāze ir nosaukta  un iekopēta tajā pašā adresē, kur bija pazaudētā sākotnējā datu bāze, tad speciāla pievienošana nav nepieciešama, programma atpazīs datu bāzi automātiski. Ja atjaunotās datu bāzes nosaukums ir mainīts  vai arī datu bāze ir pārnesta uz citu adresi, tad jāatver programmas Zalktis pirmo ekrānu, ir jāizmanto poga Pievienot, kas atrodas ekrāna apakšā kreisā pusē.


Atgādinājums. Ir iespējams, ka iepazīstoties ar programmas darbību, ir atvērtas pagaidu (mācību) datu bāzes, kura vēlāk darbā netiek izmantotas un nav izdzēstas caur My computer (Explore), tāpēc saglabajot datu bāzi un kopijas svarīgi saglabāt pareizo datu bāzi un kopijas, kura ir redzama programmā zem datu bāzes failu ceļš.