Zalktis darbības rezultātā izveidojas pamata datu failam rezerves kopijas ar paplašinājumu *.za0.  Rezerves kopijas veidojas katru dienu. Rezerves kopija uzglabājas pamata datu failam blakus esošā mapē ar paplašinājumu XXX_kopija, kur XXX = datu faila nosaukums bez '.zal'.

Datufaila bojājuma gadījumā var atjaunot no viena jaunākā no rezerves failiem, paplašinājumu nomainot no *.za0 uz *.zal.

Regulāri jāveic datu faila (*.zal) rezerves kopēšana uzglabāšanai datora avārijas gadījumā. Var uzglabāt atkarībā no Jūsu iespējām, ierakstīt disketē, uz CD diska, pārsūtīt uz citu datoru pa iekšējo tīklu vai caur internetu (FTP pakalpojums, vai ar e-pasta palīdzību). Var datu failu saspiest, tikai tādā gadījumā, lai atgrieztu neizmainītā veidā. Jebkurā gadījumā jābūt iespējai kopiju atgūst neizmainītā veidā uz datora, ar kuru lieto programmu Zalktis.

Uz cita datora pašu programmu nevar vienkārši pārkopēt. Programmu vajadzēs instalēt ar instalētāja palīdzību.

Lai pārnestu datu failu uz citu datoru, tad vajadzēs pārkopēt tikai 1 savu datu failu kopiju *.zal katras firmas grāmatvedības apkalpošanai..Lai atjaunotu sabojāto vai pazaudēto datubāzes failu no rezerves kopijas, tad to dara šādi: Palaidiet Zalkti, tad redzamajā datubāžu sarakstā uzklišķiniet ar peli uz bojātā vai pazaudētā datubāzes faila, tad spiediet komandpogu Dažādi > Datubāžu atjaunošana.

Tas redzams sekojošā bildē:Parādīsies rezerves failu saraksts ar datumiem, kad tie rezerves faili ir izveidoti:Šājā sarakstā var redzēt, ka pēdējoreiz rezerves kopija ir izveidota 15.02.2016., uzkliškiniet uz to pēdējo jaunāko kopiju un  tad nospiediet komandpogu "Aizstāt tekošo datubāzi uz atzīmēto kopiju!"

Tādā veidā varat atjaunot bojāto vai pazaudēto failu no rezerves kopijas. Atsevišķos gadījumos varbūt vajadzēs ne atjaunot no pēdējās bet no priekšpēdējās jaunākās kopijas.