Ieteicamie reģionālie iestatījumus var uzstādīt automātiski caur Zalktis izvēlni Paamatdati > Administratora rīki > Galevnie pamatdati.

Tur Sistēma lapā nospied pogu Reģionālo iestatījumu uzstādīšana.

Tad parādīsies paziņojums par ieststījumu izmaiņām, to paziņojumu var ignorēt.


Bet ja vēlies MANUĀLI mainīt reģionālos iestatījumus tad to dara caur Windows ies

tstatījumiem :

START>SETTINGS>CONTROL PANEL>REGIONAL AND LANGUAGE OPTIONS.

Šeit jāizvēlē LATVIAN gan ailē Location, gan Customize(Advanced) latviešu īpatņpieraksta formātiem un ne-unikoda programmām.

Ciparu un datumu formāti

Datumus nevar ievadīt normāla formātā, arī ciparus ar punktu vai komatu.

Pārbaudīt WIndowa reģionālo uzstādījumu pareizību. 

Atvērt caur izvelni: Start->Settings->Contorl Panel-> Regional Settings vai Options -> 
Location:Latvia


Numbers tabellapā:
Decimal symbol – punksts (.)
Digit grouping symbol – tukšs laukums ar garo taustiņu ( )
List separator – semikols (;)

Currency tabellapā:
Decimal symbol – punkts (.)
Digit grouping symbol – tukšs laukums ar garo taustiņu ( )

Date tabellapā:
Short date format vai style: dd.MM.yyyy
Date separator – punkts (.)