Dažādu problēmu atrisinājumi:


Drukājot sarakstus, labajā malā nav redzama vertikāla 1 ciparu rinda

Windowa printera iestatījumos nepareizi norādīts papīra formāts. Jāuzstāda printerim uz Latvijā pieņemto dokumentu noformēšanai papīra formātu – A4.

Startējot Zalkti, parādās ziņojums, ka Windowā nav nodrošināts latviešu valodas sistēmnodrošinājums.

Windowiem 98, Me jāuzstāda latviskotājs. Latvijas datorveikalos ir pārdošanā, piemēram, Winlogs, Winlat.

Windowiem 2000, XP vai 2003 var uzstādīt, izmantojot tajos  iebūvētās iespējas. Atver:

START>SETTINGS>CONTROL PANEL>REGIONAL AND LANGUAGE OPTIONS.

Šeit jāizvēlē LATVIAN gan ailē Location, gan Customize(Advanced) latviešu īpatņpieraksta formātiem un ne-unikoda programmām.

Ciparu un datumu formāti

Datumus nevar ievadīt normāla formātā, arī ciparus ar punktu vai komatu.

Pārbaudīt WIndowa reģionālo uzstādījumu pareizību.

Atvērt caur izvelni: Start->Settings->Contorl Panel-> Regional Settings vai Options ->
Location:Latvia


Numbers tabellapā:
Decimal symbol – punksts (.)
Digit grouping symbol – tukšs laukums ar garo taustiņu ( )
List separator – semikols (;)

Currency tabellapā:
Decimal symbol – punkts (.)
Digit grouping symbol – tukšs laukums ar garo taustiņu ( )

Date tabellapā:
Short date format vai style: dd.MM.yyyy
Date separator – punkts (.)