Windowa printera iestatījumos nepareizi norādīts papīra formāts. 

Jāuzstāda printerim uz Latvijā pieņemto dokumentu noformēšanai papīra formātu – A4.