sw

Caur Zalktis izvēlni: Žurnāls-virsgrāmata > Nodokļu un finanšu atskaites > Nodokļiem un finanšu pārskatiem Kontu piesaistīšana.Izvēlieties atskaiti: Deklarācija par skaidrā naudā veiktiem darījumiem.

Tad piesaistiet tai atskaitei skaidrās naudas kontu, piemēram kases kontu 2610.Pēc tam Caur Zalktis izvēlni: Žurnāls-virsgrāmata > Nodokļu un finanšu atskaites > Nodokļiem un finanšu pārskati atvērsies nodokļu un finanšu pārskati.

Izvēlieties atlasei: VISI PĀRSKATI.

Tad sarakstā atrodiet deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem.
Tad šaja atskaitē var uzģenerēt deklarāciju pa jebkura mēneša darījumiem.