Finanšu un nodokļu pārskati


Finanšu un nodokļu pārskati, kā arī kontu piesaistīšana pārskatiem ir pieejami caur Zalktis izvēlni: Žurnālas-virsgrāmata > Nodokļu un finanšu pārskati.        


Zalktī ir pieejami šādi fianšu un nodokļu pārskati, saraksts ir pievienots:


       


Dažādiem nodokļu un finansu pārskatiem ir nepieciešama informācija no grāmatojumu kontu apgrozījumiem. Pievienota kontu piesaistīšanas forma.Piemēram, peļņas vai zaudējumu aprēķinā ailei "Neto apgrozījums" ir nepieciešams piesaistīt ieņēmumu kontus: 611, 612, 613.....

       Kontu piesaistīšanas formulai ir dažādi nosacījumi: kuru kontu piesaistīt, ar plusu vai mīnusa zīmi piesaistīt, debeta vai kredīta pusi, kā arī saldo(konta atlikumu) vai apgrozījumu.

       Piemēri peļņas un zaudējumu aprēķins: Neto apgrozījumam piesaistīt kontu 611, kredīts, "+", Saldo. Šajā gadījumā var iegūt apgrozījumu no gada sākuma. Nevarēs parādīt tikai 3.ceturkšņa apgrozījumu, jo saldo atlikumā sakrājas summas no gada sākuma. Ja vēlās arī apgrozījumu par noteiktu mēnesi vai ceturksni, tad neto apgrozījumam jāpiesaista 611, kredīts, "+", apgrozījums. Ja jums grāmatojumu 611 debetā, vēl jāpiesaista 611 debets, "-", apgrozījums.

Izdevumu kontiem jāpiesaista ar "-" zīmi, piemēram, administrācijas izmaksas 772, debets, "-", apgrozījums.Piesaistīšanas piemēri PVN deklarācijai


41.rinda

+ K 5210 

-  D 5210

+ K 6110

+ K 6210 

41.1.rinda

+ K 6310 (darījumiem ar PVN reverso grāmatojumu)

52.rinda

+ K 572101 (PVN 21% )

+ K 572102 (PVN 12%)

54.rinda

+ K 572115 (PVN par pakalpojumiem no ES)

62.rinda

+ D 572101 (PVN 21%)

+ D 572102 (PVN 12%)

63.rinda

+ D 572115 (PVN par pakalpojumiem no ES)Piesaistīšanas piemēri PVN deklarācijas pielikumam PVN1 I.daļai


Priekšnodokļa konts

+ D 5721101  21%PVN

-  D 5721102  12%PVN

Lauksaimniekiem izmaksātā kompensācija

+ D 5721103  

Reversais PVN par datortehniku (R4)

+ K 5721201 (Reversais PVN -R4)


Piesaistīšanas piemēri PVN deklarācijas pielikumam PVN1 II.daļai


Priekšnodokļa konts

+ D 5721115  21%PVN


Piesaistīšanas piemēri PVN deklarācijas pielikumam PVN1 III.daļai


PVN konts

+ K 5721115  21%PVN

PVN kredīta pārdošanas konts par 41.1.rindā pieminētiem darījumiem (R1, R2, R3, R4)

+ K 6310Piesaistīšanas piemēri Peļņas uz zaudējumu aprēķinam


Neto apgrozījums

+ K 6113 Apgrozījums

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

- D 7110 Apgrozījums

Pārdošanas izmaksas

- D 7610 Apgrozījums

Administrācijas izmaksas

- D 7710 Apgrozījums

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

- D 8620 Apgrozījums


Piesaistīšanas piemēri BIlancei


Iekārtas un mašīnas

+ D 1221 Saldo

- K 12291 Saldo

Krājumi

+ D 2110 Saldo

Nākamo periodu izmaksas

+ D 2410 Saldo

Akciju vai daļu kapitāls

+ K 3110 Saldo

Norēķini ar piegādātājiem

+ K 5310 Saldo