Klienta apgrozījumi


       Debitoru vai kreditoru uzskaitei var lietot šo pārskatu. Jāizvēlas klients, konts un laika periods. 

Var izdrukāt. Arī to var izmantot jebkuru citu kontu apgrozījumu, piemēram, cik daudz gada laikā konkrēta persona saņēmis vai iemaksājis naudu kasē. Tad izvēlies laika periodu uz gadu, konkrētu personu un attiecīgo kases kontu. Parasti izmanto 231 un 531 kontu apskatei.

       Ja konts ir valūtas (piemēram 2312 Norēķini ar debitoriem EUR), tad parādīsies papildu ailes valūtu summām. Arī parādīsies cits izdrukas veids.