Virsgrāmata


       Virsgrāmatas forma parāda kontu apgrozījumus virsgrāmatas veidā. Ja kādam kontam visās ailēs ir nulle, tad šo kontu nerāda. Tas padara pārskatāmu virsgrāmatu. Izvēlies laika periodu un uzdot aprēķināt ar pogu Aprēķināt.