Kontu plāns


       Kontu plāns ir elastīgs. Kontu kodā lieto tikai arābu ciparus līdz 10 zīmēm. Dzēst var kontus. Programma aizsargā pret dzēšanu tos kontus, uz kuriem ir kontējumi. Ir daudz plašus paziņojumus, kad tiek veiktas nekorektas darbības. Nekorektās darbības netiek izpildītas.

       Valūtu var uzstādīt kases, bankas un parastiem kontiem. Ja konts ir valūtā, tad ar to kontu kontējumi var būt tikai valūtā. Parastiem kontiem valūtā parasti uzliek norēķiniem ar ārvalstu partneriem.

Piemēram: 

5310 - Norēķini ar kreditoriem (EUR).

5311 - Norēķini ar ES kreditoriem (EUR)

5312 - Norēķini ar dažādiem kreditoriem (USD)


Atļauti valūtu grāmatojumi: 

  1. ar EUR valūtu grāmatojumi atļauti grāmatot ar visiem EUR kontiem;
  2. ar citu valūtu grāmatojumi atļauti ar to pašu valūtu kontu  un EUR kontiem.

Ja ir nepieciešams no 1 valūtas uz citu valūtas kontu grāmatot summas, tad jāizmanto EUR parasts starpkonts, piemēram 2699 "Starpkonts"


Uzmanību! Veidojot kontu plānā jaunu kontu, pārbaudiet kāda veida (Parasts, kases, bankas, Noliktavas) konts tas būs. Saglabātam kontam nevarēs mainīt konta veidu.