Parasts grāmatojums


       Šajā formā var sagatavot grāmatojumus. Grāmatojumus saglabāt ar pogu SAGLABĀT. Pēc saglabāšanas forma iztīrās un var sagatavot jaunu grāmatojumu. Ja vēlaties grāmatojuma izdruku, pirms nospiežot pogu Saglabāt izdrukājiet! Grāmatojot debetā un kredītā jānorāda kontu plāna konti. Kontējumu rindās debeta vai kredīta kontus var ievadīt gan ar no klaviatūras, gan ar izkrītošo izvēlni. Izvēlne parādās debeta un kredīta ievadāmās rūtiņās, kad uzklikšķināsiet uz tās.

Piezīme. Var neizdoties saglabāt grāmatojumu, ja caur Administratora rīkiem dažādos parametros ir ievadīts , līdz kuram datumam aizliegts veikt grāmatojumus. Tas nodrošina pret nejaušu grāmatojumu veikšanu aizgājušos laikos. Katrai kontējumu rindai var pēc vajadzības ierakstīt piezīmes.