Ražošanas dokuments


Noliktavas dokumentu sarakstā ietilpst režošanas dokuments. 

Tajā dokumentā var grāmatot izsniegtās 1 vai vairākas preces / krājumus no noliktavas uz ražošanas objektu un grāmatot saražoto preci no šim izjevielām un papailduizdevumiem no režošanas objekta uz nolikatvas uzskaiti.

Ražošanas dokumenta paraugs:


Saskaņā ar šo dokumentu paraugu:

No izejvielu noliktavas konta 21101 izsniedz preces ar kodu Papīrs1 uz ražošanu.

Uz gatavo preču noliktavu nodot gatavās preces - Aploksnes 100 gabalus, tikai saražotas no izejvielas Papīrs1 un no papildu izmaksām, kopējā summa 38.60 EUR. 

Starpkonts ir tas konts, kurā sasumējas izmaksas. Tas var būt ražošanas objekta konts, brīvi izvēles konts, var būt 2.grupas kontu grupā (nav obligāti).


Ir iespējams, izmantojot receptūru, ātri aizpildīt ražošanas dokumentu pēc receptūrā noteiktām proporcijām.Ta dokumenta vietā ir iespējams izmantot citus noliktavas dokuemntus: saņemšanas un norakstīšanas aktus. 

Norakstīšanas aktā var ierkastīt izlietotās preces/krājumu no noliktavas konta uz ražošanas objektu.

Saņemšanas aktā avr ierkastīt gatavās, saražotās preces no ražošanas objekta uz noliktavas uzskaiti.

Zalktī var gan saņemot,gan izsniedzot preces/krājumus no un uz jebkuru noliktavas kontu.