Noliktavas dokumenti

            Preču un pakalpojumu sarakstā var ievadīt dažādas preces un pakalpojumus, kurus vajadzēs izmantot noliktavas dokumentu sagatavošanai un izdrukām. Rēķinos parādītas preces vai pakalpojumi tiek grāmatoti, apejot noliktavu sekojoši: pēc standarta kontu plāna D231, K611, PVN summu D231, K572. Šos kontus var mainīt, un noteikti 1 reizi uzstādīt. To nevajag manīt pēc tam, kad sāk lietot rēķinu un pavadzīmju grāmatojumus. Šos kontējumu shēmu uzstāda caur izvēlni: Parametri > Administratora rīki > Pavadzīmju kontējumu shēmas.

 

Šajā programmā rēķinu un pavadzīmju uzskaite notiek, izmantojot tiešos grāmatojumus uzreiz virsgrāmatā.

Var gūt dažādas atskaites par šiem dokumentiem. Šī forma var parādīt noliktavas dokumentu sarakstus, izmantojot dažādus atlases nosacījumus.

 

 

Visu veidu noliktavas dokumentu grāmatojumus veic šajā grāmatojuma formā. Ir 1 interesanta piezīme, ka grāmatojumu var atzīmēt kā nekontējamo. Tas neparādās virsgrāmatā. Vēlāk, kad vajadzēs, tad šo nekontēto grāmatojumu var atvērt un atzīmēt par kontējamo un saglabāt, t.i. grāmatojumi parādīsies virsgrāmatā. No hronoloģiskā žurnāla vai noliktavas dokumentu saraksta var stornēt jebkuru dokumentu, ja nepieciešams.

 

Ja Jūs vēlaties noliktavu kārtot, negrāmatojot virsgrāmatā, vai vienkārši atsevišķi, tad Jūs varat izveidot jaunu atsevišķu datubāzi un lietot tikai noliktavas uzskaitei. Jaunā datubāzes failā vajadzēs tikai dažus kontus kontu plānā, kurā grāmatosies visi noliktavas dokumenti.

 

Zalktī ir 6 dažādu noliktavas dokumentu tipi:

1)Ienākošā pavadzīme – izmanto, lai iegrāmatotu saņemtās preces no citiem uzņēmumiem,

2)Izejošā pavadzīme – izmanto lai noformētu pārdošanu, nodošanu citiem uzņēmumiem,

3)Pieņemšanas akts – var izmantot lai iegrāmatotu pašražotās preces, atpakaļ pieņemtās neizlietotās preces no saimnieciskās darbības,

4)Norakstīšanas akts – var izmantot saimnieciskajai darbībai izsniegtās preces un krājumus,

5)Pārvietošanas pavadzīme – izmanto krājumu pārvietošanai no 1 noliktavas konta uz citu noliktavas kontu,

6)Ražošanas akts – izmanto, lai norakstītu no noliktavas konta izejvielas un vienlaikus iegrāmatotu noliktavas uzskaitē saražotās preces, pieskaitot arī dažādas papildu izmaksas,

7)Pārcenošanas akts – derīga maziem veikaliem preču vērtību veidošanu pārdošanas cenās.

 

Visus šos noliktavas dokumentus var grāmatot, piesaistot noliktavas kontu, kas ir nodefinēts kontu plānā kā noliktavas konts.

Gandrīz visiem šiem dokumentiem varat nomainīt tās nosaukumu tās sagatavošanas laikā.


Piemēram, lai norakstītu no noliktavas uzskaites kancelejas papīru A4 1paku, kas bija izlietots biroja darbības nodrošināšanai, tad atvērt formu Norakstīšanas aktu, nosauc dokumenta nosaukumu par izlietošanas pārskatu(vai aktu). Tad ievada papīru A4, kontējums varētu būs atkarībā no jūsu uzņēmumā noteiktās kārtības: D772(biroja izdevumi) K211(noliktavas konts). Cenā ievadīt no izkrītošās izvēles vai savu aprēķināto ciparu. Piezīmē norāda, ka šīs kancelejas preces izlietotas biroja darba uzturēšanai. Tad var izdrukāt un pēc tam saglabāt. Ja nākotnē ir nepieciešams vēlreiz to izdrukāt, tad var to atvērt uz labošanu vai jaunu grāmatojumu, izdrukāt un aizvērt bez saglabāšanas.

            Ja jūsu uzņēmumā ir nepieciešama ļoti liela preču nosaukumu uzskaite, tad jums jāapsver, vai Zalktis būs ērts lielu preču nosaukumu uzskaitē.

Gandrīz visiem šiem dokumentiem varat nomainīt tās nosaukumu tās sagatavošanas laikā.

Piemēram, lai norakstītu no noliktavas uzskaites kancelejas papīru A4 1paku, kas bija izlietots biroja darbības nodrošināšanai, tad atvērt formu Norakstīšanas aktu, nosauc dokumenta nosaukumu par izlietošanas pārskatu(vai aktu). Tad ievada papīru A4, kontējums varētu būs atkarībā no jūsu uzņēmumā noteiktās kārtības: D772(biroja izdevumi) K211(noliktavas konts). Cenā ievadīt no izkrītošās izvēles vai savu aprēķināto ciparu. Piezīmē norāda, ka šīs kancelejas preces izlietotas biroja darba uzturēšanai. Tad var izdrukāt un pēc tam saglabāt. Ja nākotnē ir nepieciešams vēlreiz to izdrukāt, tad var to atvērt uz labošanu vai jaunu grāmatojumu, izdrukāt un aizvērt bez saglabāšanas.

       Ja jūsu uzņēmumā ir nepieciešama ļoti liela preču nosaukumu uzskaite, tad jums jāapsver, vai Zalktis būs ērts lielu preču nosaukumu uzskaitē.

       Zalktī ir arī recepšu veidošanas iespēja. Var atvērt recepšu sarakstu caur Zalktis izvēlni PARAMETRI > Recepšu saraksts. 

Ievadot jaunu vai labot esošo recepti, katrā receptē jaunai produkcijai piesaista nepieciešamās izejvielas un tās apjomu.Recepšu galvenais uzdevums ir iespēja ātri sagatavot ražošanas aktu. Ražošanas dokumenta apakšdaļā ir lauks „Saraksta aizpilde pēc receptūras”, ar tās palīdzību var ātri aizpildīt ražošanas dokumentu.