Rēķini


       Ienākošos rēķinus var grāmatot kā rēķinu, ja jums vajadzīgs ar laiku zināt kādi pakalpojumi ir bijuši ienākošos rēķinos. Ja nē, ienākošos rēķinus var grāmatot kā parastu grāmatojumu.

       Rēķinus var drukāt gan kā parastu rēķinu vai arī speciāli uz citām veidlapām.

       Rēķina kontējumi ir parasti bez grāmatošanas uz noliktavas kontu. Tām firmām, kuras lieto krājumu periodisko uzskaiti, rēķinu pielietošana ir piemērota. Ja lieto nepārtraukto krājumu uzskaiti, tad jālieto noliktavas dokumenti, jo Zalktī tikai noliktavas dokumenti kontējas ar noliktavas uzskaites kontu.

Kad rēķins ir        apskatīts un pārbaudīts, spiež pogu "Print" un izdrukā ķinu 2 eksemplāros: viens paliek uzņēmuma grāmatvedībā, otrs tiek aizsūtīts klientam.

Pēc ķina izdrukāšanas dokuemntu saglabā  ar pogu " Saglabāt".  Pēc tās pogas nospiešanas var ievadīt jaunu rēķinu.

       Uz formas ir ķeksis kontēt. Tas norāda, vai vajag šo rēķinu grāmatot uz virsgrāmatu. Ir tādi gadījumi, ka rēķinu nevajag kontēt, bet tikai saglabāt, piemēram, rēķini par avansa maksājumiem. Tas vienmēr parādīsies rēķinu sarakstā, bet neparādīsies virsgrāmatā, hronoloģiskajā žurnālā un citos ar grāmatojumu saistītos pārskatos.

       Rēķinu sarakstā var atfiltrēt parādāmos rēķinus: kontētus vai nekontētus rēķinus.