Uzsākot darbu ar noliktavas dokumentiemNoliktavas dokumentos preču iegrāmatošanai vienmēr izmanto grāmatvedības kontu plānā izveidoto noliktavas kontu.

Lai izveidotu jaunu noliktavas kontu, tad atveriet kontu plānu caur Zalktis izvēlni: Pamatdati > Kontu plāns 


Tā loga apakšā nopiediet pogu Jauns, lai izveidotu jaunu grāmatvedības kontu.Bildē ir redzams, ka ir ievadīts jauns konts ar veidu - Noliktavas konts. Tad var spiest pogu Saglabāt, lai jauns konts pievienojas kontu plānam.


Nākamais ir preču grupas izveide. Preču grupas var izveidot caur Zalktis izvēlni: Noliktava > Preču grupu saraksts.

Šeit vair izveidot 1 vai vairākas grupas, pa kurām varam sagrupēt dažādas preces un pakalpojumus.


Tad var ievadīt jaunu preci caur Zalktis izvēlni: Noliktava > Preču un pakalpojumu saraksts.

Tad var spiest pogu "Jauns", lai izveidotu jaunu preci.


Obilgāti ievadāmie dati ir Kods, Nosaukums un Mērvienība.Tad varat izveidot noliktavas dokuemntus: ienākošā pavadzīmes, izejošās pavadzīmes, saņemšanas katus, norakstīšanas aktus, pārvietošanas pavadzīmes un ražošanas aktus.


Atveram ienākošās pavadzīmes veidošanas logu caur Zalktis izvēlni: Nolikatva > Noliktavas dokumenti > Ienākošā pavadzīme.Šajā ienākošās pavadzīmes formā var ievadīt saņemtās preces, kurus uzreiz iegrāmato uz noliktavas kontu. Iegrāmatotās preces jau tiek uzskaitītas kā noliktavas cenās (pašizmaksas cenās).