Par ukraiņu - civiliedzīvotāju darbu, algu aprēķini un atskaites (2022.g.speciālais likums)


LR Saeima 2022.gada 3.martā pieņēma likumu "Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums". Nodokļu ziņā Ukrainas civiliedzīvotāji var būt gan rezidenti, gan nerezidenti. 

Vispār, no Ukrainas ieceļojosī persona, kura meklē patvērumu Latvijā saistībā ar šā brīža situāciju Ukrainā un plāno atgriezties savā valstī, ir nerezidents.

       Ja Ukrainas civiliedzīvotājs ir Latvijas rezidents, viņam algu aprēķini un atskaites par viņu ir tādas pašas kā par Latvijas iedzīvotājiem.


Tālāk raksts par ukraiņiem, kuri ir nerezidenti:

       Kad Ukrainas nerezidents iestājas darbā, jāiesniedz ziņas par darba ņēmējiem (parasti ziņu kods 11). Ja viņam nav personas koda, iesniedzot ziņas, norāda dzimšanas datus un paralēli VID EDS arī jāiesniedz brīvā formā iesniegums ar lūgumu piešķirt personas kodu jaunpieņemtam darbiniekam un iesniegumam pievieno pases kopiju. Dažu dienu laikā personas kods tiek piešķirts. Tad var precizēt ziņas par šo personu, ierakstot piešķirto personas kodu.


       Zalktī ievada šo darbinieku - Ukrainas civiliedzīvotāju klientu sarakstā kā darbinieku. Pēc tam darbinieku kartītē pārbauda šim darbiniekam ziņas. Darbinieku kartītē, tabulā "Rezidentu statusi" ievadiet statusu "Nerezidents - Ukrainas  civiliedzīvotājs".


       VID EDS sistēmā var brīvā formā iesniegt iesniegumu, lai iegūtu izziņu, ka šim darbiniekam var piemērot neapliekamo minimumu 250 EUR apmērā un neapliekamo minimumu par katru apgādājamo 250 EUR apmērā. Ja tā izziņa ir saņemta, tās neapliekamās summas var ierakstīt turpat darbinieku kartītē pie nerezidenta statusa ieraksta. Arī, pamatojoties uz šo saņemto izziņu, ievada algas nodokļu grāmatiņu tabulā, ievadot grāmatiņas vietā "Izziņu", izziņas numuru un datumu. Tādus neapliekamos minimumus var piemērot no 2022.gada 27.maija vai no izziņā norādītā datuma.       Algu aprēķini ukraiņiem - nerezidentiem ir tādi paši kāpārējiem rezidentiem. Var būt kopējā algu sarakstā vai atsevišķā algu sarakstā pēc jūsu izvēles.Sagatavojot VID atskaites, darba devēja ziņojumā ukraiņu aprēķinātās algas informācija tiek iekļauta tāpat kā rezidentiem, bet neiekļauj algas nodokli. To atskaiti iesniedz VID EDS līdz nākošā mēneša 17.datumam pēc aprēķinu mēneša.


       Papildus darba devēja ziņojumam Zalktī var sagatavot un iesniegt VID EDS IIN pārskatu par izmaksām nerezidentam. IIN pārskatā tiek iekļauts nerezidenta ienākums un ieturētais algas nodoklis. To atskaiti ieniedz VID EDS līdz nākošā mēneša 15.datumam.