Valūtu konvertācijas iegrāmatojums


       Starp kases un/vai bankas kontiem valūtu konvertācijai jāizmanto valūtu konvertācijas starpkonts. Piemēram tas konts kontu plānā varētu būt tāds: 2699 – konvertācijas konts (parasts EUR konts).

Piemēri: No 2620 EUR konta  70 EUR jākonvertē uz kontu 2622, saņemtā summa - 1010 NOK .

  1. iegrāmato izejošo bankas dokumentu D2699 K2620 70 EUR
  2. iegrāmato ienākošo bankas dokumentu D2622 K2699 1010 NOK (pēc ECB kursa)
  3. valūtas starpību (konta 2699 EUR atlikums) nogrāmato ar parastu grāmatojumu EUR valūtā: D2699 K8250