Caur Zalktis izvēlni Alga > Algu atskaites. Atvērsies logs, kuras bilde pievienota.Apakšā pa labi ar sarkanu apli atzīmeta komandpoga Uzstādijumi, kur var iestatīt pareizo riska nodevas likmi.

Algu atskaites logā var uzdot saformēt visas vajadzīgas par algām vajadzīgās atskaites, gan sagatavojot izmaksu sarakstus, gan iesniegšanai VID, gan obligāti nodošanai uzņēmuma grāmatvedības dokumentu arhīvam.

Darba algu aprēķinus var iegrāmatot ar parastu grāmatojumu, pamatojoties uz izdrukāto algu aprēķinu un maksājumu sarakstu (izvērstais algu sarakstu).


P.S. Pastāv viena problēma, ka ja ar darbinieku viena gada laikā tiek atkārtoti lauztas darba attiecības, tad informācija par šo darbinieku atkārtotos gadījumos nebūs pareizi iekļāutas  Ziņās par fiziskām personām izmaksātām summām(kopsavilkums). Tajā parādās summas arī no iepriekšējās darba attiecības par to pašu gadu. Šo ziņu var manuāli izlabot pirms apstiprināšanas VID EDS.