Darbs datortīklā


       Zalktis ir derīgs darbam datortīklā. Darbs datortīklā tika testēta uz 3 lietotājiem. Datortīklam ir jābūt drošam un stabilam. Piekļuvei no datoriem uz iekšējo datortīkla publisko mapi, kurā atrodas datubāzes fails, ir jābūt ar FULL Control( Pilnas pieejas tiesības), arī ar tiesībām uz faila dzēšanu un jaunu apakšmapju veidošanu.

Ja katrs dators darbojas ar dažādiem Windowiem, kā failu serveri vislabāk izmantot datoru ar jaunāko Windowu. Visiem Windowiem ir jābūt uzlabotiem ar visiem kritiskiem un rekomendējošiem ielāpiem(update) no Microsoft mājas lapas.

       Datortīkla izveidošanai un mapes ar datubāzes failiem sagatavošanai jāpieaicina jūsu datorspeciālists.