Darbs datortīklā


       Zalktis ir derīgs darbam datortīklā. Darbs datortīklā tika testēta uz 3 lietotājiem. Datortīklam ir jābūt drošam un stabilam. Piekļuvei no datoriem uz iekšējo datortīkla publisko mapi, kurā atrodas datubāzes fails, ir jābūt ar FULL Control( pilnas pieejas tiesības), arī ar tiesībām uz faila dzēšanu un jaunu apakšmapju veidošanu.


Ja katrs dators darbojas ar dažādiem Windowiem, kā failu serveri vislabāk izmantot datoru ar jaunāko Windowu. Visiem Windowiem ir jābūt uzlabotiem ar visiem kritiskiem un rekomendējošiem ielāpiem(update) no Microsoft mājas lapas.

       Datortīkla izveidošanai un publiskās mapes ar datubāzes failiem sagatavošanai jāpieaicina jūsu datorspeciālists. Lai izmantotu iespēju lietot caur internetu, tad ir 2 tādas iespējas:


1.jūsu datoriķis var iekārtot 1 jūsu biroja datoru, kurā uzstāda zalkti un zalktis datubāzes failu un jūs no jebkuras vietas (bez zalktis) caur internetu var pieslēgties tam datoram ar Remote Desktop Connections palīdzību tam datoram ar Zalkti un zalktis datubāzes failu(iem).

Šo iespēju jums var iekārtot jūsu datoriķis, kas arī pieskatīs šo datoru.


2.Arī ir iespējams mākonī  izveidot virtuālo datoru ar Windowu un tur uzstādīt Zalkti ar zalktis datubāzes failu. Tur arī var uzstādīt citas jums nepieciešamās programmas.

To var noorganziēt jūsu datoriķis vai palūgt mākoņdatošanas servisam. Tam ir ikmēneša maksājumi.