Pirmoreiz Zalktis lietojot


       Caur izvēlni Start > Programs > Zalktis > uzmeklējiet programmas ikonu ZALKTIS un uzklikšķināt. Ja instalācijas laikā nomainījāt šo programmas ikonu izvietojumu, tad attiecīgi uzmeklējiet to caur izvēlni Start un uzklikšķināt uz ikonu ZALKTIS.

       Atvērsies Zalktis. Parādīsies pamatlogs un datubāžu pieslēguma dialoglogs. Tabula - norādēm uz datu bāzes failiem ir tukša. Te var ielikt norādi uz šiem failiem. Lai būtu jaunizveidots datu fails, ar pogas JAUNS palīdzību var izveidot jaunu tukšu datu failu. Ja jūs programmu lietosiet vienas organizācijas grāmatvedības kārtošanai, tad vajadzēs tikai vienu datu failu. Arī norāžu tabulā vajag tikai 1 norādi uz to. Ar Zalkti var apkalpot vairāku organizāciju grāmatvedību.

Katrai organizācijai grāmatvedības dati tiek glabāti savā datu failā. Zalktis datu failam ir atšifrējums ar zal. Piemēram: siatehnika.zal.

       Jaunā failā ir gatavs standarta kontu plāns un banku saraksts. Pārējie saraksti ir tukši.  Kontu plānu var pārveidot savām vajadzībām. 

       Jāplāno, kā labāk jaunu failu izvietot. Vienkārši varat C diskā izveidot jaunu katalogu un tur izvietot jaunu failu. Laika gaitā Zalktis turpat automātiski izveidos apakškatalogu tās datu faila kopijām. Jāņem vērā, vai cietajā diskā ir pietiekami brīva vieta atbilstoši minimālām prasībām, kas aprakstīts ievadā.

Šī forma ir piemēra apskatam. Izveido C diskā katalogu zalktis. Tad ar dubultklišķi uz jaunu katalogu ZALKTIS un tad atvērsies šīs katalogs. Tad uzrakstiet faila nosaukumu. Var likt jebkādu 1 vārdu, bez latviešu burtiem. Tad nospied pogu Save.

Tad norāde uz šo datu failu ieliksies paroļu dialogformas datu failu sarakstā. Tad varat pieslēgties… .

       Ja jums datorā ir izvietots datu fails, bet sarakstā nav norādes uz to, tas spied pogu PIEVIENOT un sameklējiet šo failu. Zalktis izmanto tikai pašu veidotu datu failu. Ar citām datorprogrammām veidoti datu faili nav derīgi.

       Laika gaitā, ja nepieciešams, datu failu un apakškatalogu XXXX_kopija var pārvietot uz citu vietu cietajā diskā. Tad ievadformā attiecīgā uz veco vietu norāde jāizdzēš un pievienot jaunu norādi uz datu failu jaunajā vietā. 

       Norādi no saraksta var izdzēst ar pogu IZDZĒST. Tas neizdzēš datu failu, bet tikai norādi uz to.

       Pārtraukt programmas lietošanu ar pogas IZEJA palīdzību.


       Lai veiktu dažādas darbības ar Zalkti, ir nepieciešams aizpildīt sarakstus. Sarakstus var aizpildīt pēc vajadzības laika gaitā.

Piemēram, lai veiktu grāmatojumus, ir nepieciešamie grāmatvedības konti, klienti. Izdrukām nepieciešami citi dati - parametri: organizācijas nosaukums, adrese, vai citas informācijas.


Piezīme: sākot lietot Zalkti, izmēģiniet dažādas darbības kādu laiku, lai labāk izprastu Zalktis labās īpašības.