Kases grāmata


       Var izvēlēt kases kontu un laika periodu, lai gūtu pārskatu uz ekrāna. Var arī izdrukāt. Apakšējā malā ir pogas jauna ieņēmumu vai izdevumu ordera sagatavošanai. Nospiežot pogu "Jauns", tad var izvēlēties, ieņēmumu vai izdevumu orderi sagatavot. Izvēlamies kases ieņēmumu orderi. 


Tad kases ieņēmumu ordera ievades formā:

Lauciņā "Datums" ievadiet kases ieņēmumu ordera datumu;

Lauciņā "Kases konts" automātiski parādīsies konts 2610. Te var nomainīt kases kontu, ka jums ir vairāki kases konti. Tos kases kontus ievada grāmatvedības kontu plānā ar konta veidu - Kases konts. Kases ieņēmumu orderī iegrāmatotās summas būs kases konta debetā;

Lauciņā "Numurs" numuru iespējams izvēlēties pēc uzņēmuma izveidotās numerācijas;

Lauciņā "Klients" var izvēlēties personu, kas iemaksās naudu. Blakus lauciņam "Klients" ir poga, kuru spiežot, var ievadīt jaunu klientu, ar kuru papildinās klientu sarakstu;

Lauciņā "Pamatojums" ievadiet pamatojumu kases ieņēmumu ordera sagatavošanai;

Lauciņā "Pielikumā" uzrādiet attaisnojuma dokumentu, uz kā pamata izrakstīts un iegrāmatots kases orderis.

Tabula var ievadīt ieņēmumu summu un kredīta kontu, kur iegrāmatot summu.

Ja nepieciešams grāmatot arī PVn summu, tad var, spiežot apakša pogu "21% PVN", programma pats atdalīs PVN grāmatojuma summu atsevišķā rindiņā. Piezīme: šo automātisko atdalāmo PVN likmi un PVN kontu var mainīt caur galveniem pamatdatiem.


Tad var izdrukāt šo orderi, nospiežot pogu "Drukāt". parādīsies pirmsdruka, var apskatīt pirmsdrukas skati un var saglabāt dažādos failu formātos vai uzreiz drukāt, nospiežot pogu ar printera attēlu.

Tad beigās neaizmirsiet to saglabāt, nospiežot pogu "Saglabāt".