Klientu saraksts       Klientu sarakstā var ievadīt juridiskās, fiziskās personas un darbiniekus. Katram klientam vajag precīzi izvēlēties, kas par personas veidu. Nav obligāti ievadīt visus datus, sākot darbu. Var ievadīt vēlāk vai labot. Var izdzēst kādu nevajadzīgu klientu. Zalktis atļaus izdzēst tikai tos klientus, uz kuriem nebija grāmatojumu.

ievadot darbinieku, ar tipu darbinieks, informācija parādīsies darbinieku un algu sarakstos.


       Caur komandpogu Faili Var veikt klientu saraksta eksportu vai importu. Lai no vienas Zalktis datubāzes eksportētu uz citu Zalktis datubāzi, jāizmanto csv faila formāts. Ja jums ir nepieciešams savu klientu sarakstu ieimportēt Zalktī, tad varat ieimportēt gan csv, gan xls failus. Tikai šo failu saturam ir jābūt pareizi sagatavotam.


XLS fails:

XLS failā ir jābūt vismaz 4 ailēm aizpildītiem, liekās ailes netiek ieimportētas:

1.ailē jāievada firmas nosaukums vai fiziskām personām- uzvārds

2.ailē - firmām neko neievada, fizisikām personām jāievada vārds

3.ailē jāievada firmām- reģistrācijas numurs 11 cipari vai fiziskām perosnām - personas kods

4.ailē jaievada ciparus 0 vai 1. 0 apzīmē juridisko personu, 1 - fizisko personu.

Galvenes nav jāievada.


CSV fails:

CSV failā ir jābūt 11.ailēm, kuru varat aizpildīt ar šādu saturu:

1.ailē - Vārds (juridiaskām personām var neko neievadīt)

2.ailē - Uzvārds (juridiskām personām- nosaukums)

3.ailē - Tips (0-juridiskā persona, 1-fiziska persona, 4-darbinieks)

4.ailē - Reģ.kods (Personas kods)

5.ailē - PVN reģistrācijas numurs

6.ailē - Valsts kods (piem., Latvijai 428)

7.ailē - Adrese - iela

8.ailē - Adrese - Pilsēta/novads

9.ailē - Adrese - pasta indekss

10.ailē - Telefons

11.ailē e-pasts.

Fails veidojams bez galvenes.ievadot grāmatojumus ar parastu grāmatojumu, bankas dokumenta ierakstu, kases ordera ierakstu, ātri un ērti var ievadīt klientu datus grāmatošanas brīdī. Jāspiež uz tukša lauciņa "Klients" labaja pusē novietotu pogu, uz kuras ir attēlota roka ar rakstāmo.