Valūtu kursi


       Ja organizācijā nelieto ārvalstu valūtas, tad valūtu kursu sarakstu nebūs vajadzības lietot. Grāmatojot dažādus grāmatojumus ārvalstu valūtā, tad automātiski parādīsies šā valūtu kursu saraksta forma valūtu kursu ievadei. To formu var atvērt caur izvēlnēm. Valūtu konti iespējami tikai kases un bankas kontiem.