Versija


       Zalktis ir nepārtrauktā attīstībā tā autoru rokās. Lai tā attīstību kaut kādā veidā varētu aprakstīt un izlaist lietotājiem, tiek sadalīti ciklos. Ciklus apraksta ar Zalktis versijas palīdzību. 


Zalktim versijas apzīmējums sastāv no 3 daļām, piemēram Zalktis 2013.3.210. versija. 

Pirmais cipars 2013 norāda, kurā gadā tas tika izstrādāts.

Otrais cipars katra gadā vienmēr ir  no 1 līdz 3, atseviškos gados var būt tikai 2, 3 vai vairāk par 3. Tas norāda, uz kādu gada daļu tas attiecas. 2013.gadā bija 3 daļas, tad 1 attiecas uz gada sākumu, 2 gada vidū un 3 numurs attiecas uz gada beigu daļu.

       Versijas pēdējais numurs mainās pieaugošā secībā kopš izstrādes pirmsākumiem.


Piemēri, ja Zalktis licencē ir norādīts uz 2013.3.xxx, tad tas nozīmē, ka tā licence atļauj lietotājam lietot šādas versijas:  2013.3.200., 2013.3.202, 2013.3.204., 2013.3.206., 2013.3.208 vai 2013.3.210, bet ne 2013.4.218.


  •        Ja vēlies jaunāko versiju iegūt ar nākošo gadu un/vai ciklu, ir jāiegādājas jauninājums.

       

  •        Zalktis licence ir terminēta uz 3 gadiem. Tas nozīmē, ka programmatūru var lietot bez jaunināšanas, paliekot tajā pašā versijā 3 gadus, līdz programmatūras licences atslēga tiek anulēta un programmu vairs lietot nevarēs. 


  • Iesakām regulāri jaunināt ar katru jauninājumu vismaz 1-3 reizes gadā.