Zalktī caur izvēlni Alga > Citas izmaksas pieejams saraksti par izmaksām darbiniekiem un izmaksām fiziskām personām. Bilde klāt.Bildē arī parādīta, ka papildināt citu izmaksu sarakstu. No tā saraksta, ja ir informācija, var ik mēnesi sagatavot ziņas par dažādām izmaksām fiziskām personām nodošanai VID. Vienīgi par algām var sagatavot savu ziņojumu par izmaksām fiziskām personām caur algu atskaitēm.